Jälkiteollisen tietoyhteiskunnan myötä on alkanut kehittyä uusia, kestävään, hitaaseen kehitykseen tähtääviä yrityksiä, jotka pyrkivät toimimaan sekä eettisesti että läpinäkyvästi. Nämä ovat arvopohjaisia, yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka luovat yhteishyvän taloutta.

Lue lisää

Vaikuttavuussijoittamista kuvailtiin Sitran seminaarissa Korjaamolla 9.12.2015 win-win-win -keissinä. Parhaassa tapauksessa julkinen sektori säästää, yhteiskunta muuttuu paremmaksi ja sijoittaja saa tuottoa. Huonoimmassa tapauksessa sijoittaja menettää rahansa ja yhteiskunta ei juuri muutu paremmaksi. Toisaalta julkiselle sektorille ei tule kuluja.

Vaikuttavuusinvestoimisella voidaan tarkoittaa kaikkea sijoitustoimintaa, jolla tähdätään yhteiskunnalliseen (tai ekologiseen) hyvään. Usein kuitenkin tarkoitetaan sijoittamista, jolla on jokin mitattava tavoite, esimerkiksi lasten huostaanottojen vähentyminen. Vaikuttavuussijoittaminen ei ole sidottu rahoitusinstrumentteihin, vaan voi olla vaikkapa laina- tai osakemuotoista.

Lue lisää

Korkean tason kokous Helsingin Pörssissä. Kunniavieraana YK-johtajia, pohjoismaisia ministereitä ja pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia. Avajaispuheenvuoroissa käsitellään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, ilmastonmuutosta, energiakriisia, ruokakriisiä, vesikriisiä ja maailman pakolaiskriisiä. Mistä on kysymys?

YK:n “kestävän kehityksen aloite pörsseille” (Sustainable Stock Exchanges Initiative) on vuonna 2009 YK:n johdolla perustettu pörssien yhteiskuntavastuualoite. Sen tavoitteena on lisätä vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä pörssiyhtiöissä liittyen niiden ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon (niin sanotut ESG-vastuut eli Environmental, Social and Corporate Governance).

Lue lisää

Pin It on Pinterest