Rekisteriseloste Osuuskunta Ehta Rahan asiakasrekisteristä

Henkilötietolain 1999/523 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Ehta Raha

Y-tunnus

2512555-5

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tanja Korvenmaa

tanja.korvenmaa@ehtaraha.fi

Rekisterin nimi

Osuuskunta Ehta Rahan asiakasrekisteri

Jollaksentie 54 D 1

00850 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Osuuskunta Ehtan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon. Rahoitusratkaisuihin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, tarvittaessa tilinumero. Tallennetaan myös asiakashistoria ja asiakassuhteen edellyttämät seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja ei luovuteta EU:n talousalueen ulkopuolelle. Asiakkaan suostumuksella esimerkiksi rahoittajan tietoja voidaan luovuttaa rahoituskohteelle rahoituskampanjan jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu ja vaatia osan tai kaikkien tietojensa poistamista rekisteristä. Kyselyihin vastaa ensisijaisesti rekisteriasioista vastaava henkilö.

Pin It on Pinterest

Share This