Etsimme mukaan ihmisiä, joilla on intoa muokata uutta taloutta. Me Ehtassa kehitämme yhteishyvän taloutta tekemällä rahoitukseen ja hankkeiden kehittämiseen liittyviä työkaluja. Työkalumme kuten kasvupakka ja lainapiirit perustuvat yhdessä tekemisen voimaan ja avoimuuteen. Teemme työtä yhdessä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ekologisten ja sosiaalisten kysymysten parissa sekä kulttuurialalla. Yhteishyvän talous on visio inhimillisestä ja kestävästä taloudesta ja elämäntavasta. Vision mukaan yritysten toimintatapojen tulisi kuvastaa samoja arvoja kuin ihmiselämässä yleensäkin. Tärkeää taloudessa on voiton tavoittelun sijaan yhteishyvän arvon kasvattaminen: perustarpeiden tyydytys, ystävällisyys ja rehellisyys. Mielestämme myös äänettömien sidosryhmien tarpeet ja arvot pitää saada mukaan päätöksentekoon. Pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan myös luonnon ja tulevien sukupolvien tarpeet. Uskomme, että näille ajatuksille ja niiden käytäntöönpanolle on nyt tilaa ja seuraavien kahdenkymmenen vuoden talouden murroksessa.  Resonoiko ajatuksemme mielessäsi? Tule mukaan Ehtaan! Etsimme uutta hallituksen jäsentä. Voit tulla mukaan tekemään talouskulttuurin murrosta myös äänettömien sidosryhmien lähettiläänä, pitämään huolta siitä, että myös luonnon ja tulevien sukupolvien tarpeet huomioidaan. Ota yhteyttä sähköpostilla kimmo.hokkanen@ehtaraha.fi ja 044 218 0007 Ehta Raha lyhyesti Ehta tarjoaa seuraavia palveluita: rahoitusratkaisuja yhteiskunnalliseen toimintaan, kasvupakka ja joukkorahoituskorttipakka ideoiden kehittelyyn, taloushallinto- ja kirjanpitopalveluita. Liikevaihto 2022 100.787 euroa, 2021 90.494 euroa Ylijäämä 2022 200,93 euroa, 2021 38,30 euroa Työtekijöitä 2  Hallitus: Kimmo Hokkanen, Juuso Määttä, Marika Lohi ja  Pasi Orava Yhtiömuotona osuuskunta Osuusmaksu 50 euroa Osuuskunnassa on 123 jäsentä Hallinnollinen toiminta perustuu piiritekniikkaan Ehta Raha on myös mukana Humuskampanjassa, jonka päämäärä on saada humuksen lisääminen kansalaistaidoksi vuoteen 2040 mennessä. Maaperän humus on suuremmaksi osaksi hiiltä eli se sitoo ilmakehän hiiltä maaperään. Yksi konkreettinen tapa torjua lajikatoa ja ilmastonmuutosta on pitää huolta humuksesta ja maaperän elävyydestä.

Lue lisää

Aloitetaan ajatusleikillä. Avaatte huomenna yhteisen pankkitilin vaikkapa kahdeksan läheisen ystävän, työkaverin tai perheenjäsenen kanssa. Ohjaatte kaikki tulonne tuolle yhteiselle tilille ja kaikilla on pankkikortti tiliin sekä lupa käyttää varoja tarpeittensa mukaan parhaaksi kokemallaan tavalla. Viivy ajatuksen kanssa tovi. Miten tällainen järjestely muuttaisi suhdettasi rahaan? Entä tähän läheisten ihmisten verkostoon? Vauraus ei rakennu rahasta, raha on vain instrumentti Tällainen ajatusleikki saattaa aiheuttaa hieman epämukavan tunteen. Kun tunnetta tarkastelee lähemmin, voi näyttää siltä, että luotamme enemmän rahaan kuin läheisiimme. Miten tällaiseen tilanteeseen on päädytty? Voidaan ajatella, että turvallisuus on epävarmuuksien hallintaa, keinoja navigoida epävarmassa maailmassa ilman pelkoa. Turva puolestaan on suojaa fyysistä uhkaa vastaan, suojaa säältä ja luonnonolosuhteilta, varmuutta riittävästä säännöllisestä ravinnosta. Kun laajennetaan suojan ajatusta toimeentuloon, voidaan toimeentuloa pitää toimintakykyisenä pysymisen perusyksikkönä. Se on kuin elämää ylläpitävien edellytysten virta, joka on riittävä pitämään yksilön toimintakykyisenä ja suoriutumaan tehtävistään osana yhteisöä. Tuo edellytysten virta kehkeytyy yhteisöstä: suurempi toimijoiden määrä lisää vakautta ja ennustettavuutta. Yhteisön jäsenen toimeentulo ei ole kiinni vain yksilön toimintakyvystä, osaamisesta ja resursseista. Aiemmin toimeentulo on rakentunut perheiden ja perheiden muodostamien liittojen, heimojen, ympärille. Nykyisin toimeentulon turva rakentuu kehittyneissä talouksissa erityisesti kansallisvaltioiden erilaisten veroilla rahoitettavien sosiaaliturvan muotojen ja ennakkoon kustannettavien kaupallisten järjestelmien, kuten erilaisten vakuutusten ja vapaaehtoisten eläkkeiden, varaan. Jos sairastut tai jäät työttömäksi, tunnetko, että elämäsi on turvattua? Mistä mahdollinen turvallisuuden tunne syntyy? Toisaalta, jos saat nerokkaan idean kehittää yhteisösi hyvinvointia, voitko heittäytyä turvallisin mielin toteuttamaan ideaa? Suomalainen järjestelmä antanee sairauden osuessa kohdalle kohtuullisen turvallisuuden tunteen, mutta omaehtoiselle toiminnalle yhteisön hyväksi se ei juuri luo tilaa. Millainen talouden maaperä antaisi valmiudet hyvään elämään ja mitä sellainen elämä pitäisi sisällään? Radikaali luottamus, yhteisyys, solidaarisuus. Alun ajatusleikillä haluamme haastaa nykyistä ajattelua toimeentulon turvasta. Belgiassa ajatusleikki on toteutettu. Common wallet on käytännön kokeilu “polyamorisesta suhteesta rahaan”: yhteisen pankkitilin sisällön tehtävä on mahdollistaa yhteisön kaikkien osakkaiden hyvää elämää. Kokeilu alkoi tammikuussa 2018 kun kymmenen brysseliläistä kulttuurialan toimijaa halusi kokeilla, miten rahan luonne muuttuu ryhmän jakaessa tulot ja riskit. He päättivät heittäytyä jaetun talouden virtaan ja opetella uimaan siinä. Belgialaisessa kokeilussa on käynyt selväksi, että jaettu kukkaro ei ole taloudellisesti tuottava ratkaisu. Se on jotain enemmän: muutos yhteisön suhteissa ja luottamuksessa. Koska jaettu kukkaro ei perustu sääntöihin, edellyttää se radikaalia luottamusta, joka puolestaan on riippuvainen avoimuudesta. Se tuo näkyviin erilaiset taloudelliset tilanteet, ja miten ne vaikuttavat ihmisten välisiin suhteisiin. Taloudelliset suhteet tuovat ihmisiä lähemmäksi toisiaan sen sijaan, että ne eristäisivät heitä pieniin yksittäistalouksien siiloihin. Jaettu kukkaro on vain yksi esimerkki siitä, miten yhteisö voi aktiivisesti muuttaa suhdettaan rahaan ja miten se osaltaan vaikuttaa ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Miten muuten voisimme muuttaa suhdettamme rahaan ja siihen, miten se vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiimme? Voisimmeko laajempia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten perustulon käyttöönottoa odotellessa, ravistella talouskulttuuriamme radikaalista luottamuksesta ja solidaarisuudesta käsin? Nykyinen kasvutalous on läheistä sukua tehomaataloudelle, jonka seurauksena maaperä köyhtyy ja ravinteet maaperään on tuotava muualta. Yhteisö voi kuitenkin muodostaa sienirihmaston, joka ylläpitää ravinteikasta maaperää. Yhteisönä voimme luoda uudenlaista maaperää myös talouteen. Siihen tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja uusia tarinoita, joiden kasvattamiseen ja punomiseen sinäkin voit osallistua. Sormet multaan! Lisää Common wallet -kokeilusta: https://www.youtube.com/watch?v=fOixULLlLvM&t=8s Kirjoitus on osa sarjaa, jossa Kimmo Hokkanen ja Read More

Lue lisää

Toimitko aktiivisesti ekologisen jälleenrakentamisen parissa tai tutkitko aihepiiriä? Oletko kiinnostunut vastuullisen toiminnan rahoittamisesta? Edustatko julkisen sektorin tahoa, joka on sitoutunut luomaan toimintamahdollisuuksia hiilinegatiiviselle liiketoiminnalle? Tarvitsetko rahoitusta, yhteisöä tai vertaistukea vastuullisen yrityksen perustamiseksi tai kehittämiseksi? “I think we fear the idea of personal change because we think that we have to sacrifice something, to give something up. But human beings at our best are so inventive and creative and ingenious. And I think that when we use love and compassion as our guiding principles, we can create, develop and implement systems of change that are beneficial to all sentient being and to the environment.” —Joaquin Phoenix Oscar-puheessaan Kutsumme erilaisten sidosryhmien edustajia mukaan yhteiskunnallisen muutoksen laboratorioon — u.lab 2x 2020: Societal Transformation Lab. Haemme 5-8:aa henkilöä mukaan tälle matkalle, Ehta Rahan ydintiimin rinnalle. Kansainvälinen laboratorio starttaa helmikuun puolivälissä ja loppuu kesäkuun alussa. Labrassa tutkimme ekologista jälleenrakentamista toteuttavan yhteisön tarpeita erilaisten sidosryhmien näkökulmasta. Tarpeiden ja prosessissa saadun tiedon ja kokemuksen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan ensimmäinen prototyyppi. Työn pohjana on Ehtan kehittämä ja kokoama korttipeliksi muotoiltu yhteisörahoittamisen työkalupakki. Lähde mukaan! Mikä on U.lab 2x? U.lab on Otto Scharmerin (MIT Sloan School of Management) aloittama koulutusohjelma. Koulutusohjelma perustuu Scharmerin kehittämään Theory U:hun. Vuonna 2019 u.lab 1x (“peruskurssi”) oli mukana 3338 henkilöä yli 100:sta maasta. U.lab 2x:ään on hyväksytty 300 tiimiä eri puolilta maapalloa. Suomesta Ehtan tiimi on tietääksemme ainoa. https://www.presencing.org/u-lab-2xhttps://www.presencing.org/u-lab-2x The problem with leadership today is that most people think of it as being made up of individuals, with one person at the top. But if we see leadership as the capacity of a system to co-sense and co-shape the future, then we realize that all leadership is distributed—it needs to include everyone. To develop collective capacity, everyone must act as a steward for the larger eco-system. —Otto Scharmer, The Essentials of Theory U Mitä odotamme sinulta? Tarvitsemme tiimiimme ydintiimin lisäksi 5-8 jäsentä. Ehtan Rahan Marika ja Kimmo muodostavat ydintiimin, joka huolehtii järjestelyistä ja fasilitoi prosessin. Laajennettu tiimi osallistuu tapaamisiin, ryhmän keskusteluihin verkossa ja prosessiin kuuluvien tehtävien toteuttamiseen. Viikoittainen ajankäyttö laajennetun tiimin jäseniltä on n. 2-3 tuntia. Prosessi onnistuu parhaiten, kun mukana on edustajia erilaisista sidosryhmistä (osuuskunta Ehta Rahan jäsenet ja asiakkaat, yhteistyötahot/kilpailijat, viranomaiset, tutkijat, kansalaisjärjestöt, rahoittajat ja ympäristön ääntä edustavat). Labra alkaa helmikuun puolivälissä (ensimmäinen globaali etätapaaminen 20. helmikuuta) Prosessi kestää n. 3 kuukautta, viimeinen tapaaminen 4. kesäkuuta. Oman ryhmän tapaamiset kasvotusten, globaalin verkoston kanssa etänä (Zoom). Lähitapaamiset ainakin kerran kuukaudessa, tarpeen mukaan useammin. Tapaamiset Helsingissä tai Tampereella, riippuen kumpi on osallistujista enemmistöä lähimpänä. Ydintiimillämme on kokemusta Theory U:sta, muille se ei ole välttämätöntä, mutta siitä on varmasti apua. Tärkeintä on vahva motiivi: mistä halusi toimia kumpuaa? Mitä sinä saat? Itse olen kokenut u.lab -työskentelyn todella antoisana. Lähdin syksyllä 2019 kuikuilemaan prosessia hieman skeptisenä, mutta nopeasti huomasin saaneeni yllättävän paljon uusia näkökulmia ja työkaluja. U-teoria todellakin toimii. Pääset oppimaan laajalta yhteisöltä: globaalissa yhteisössä (300 tiimiä) on todella motivoituneita, fiksuja ja empaattisia ihmisiä, jotka kaikki työskentelevät tahoillaan ekologisten, sosiaalisten ja henkisten kuilujen ylittämiseksi. Viime vuonna mukana oli mm. WeALL, Teach For All, UNDP, PolicyLink, Ashoka, Read More

Lue lisää

Pin It on Pinterest