“Nyt otetaan vinkkejä vastaan eettisemmistä pankeista. Muihin kuin fossiilisiin energiamuotoihin perustuviin kohteisiin investointi kiinnostaa ja se, ettei pankissa harrasteta verojen kiertämistä jonnekin paratiiseihin. Kaikinpuolin ihmisten ja luonnon kunnioittaminen olisi tärkeää. Onko ehdotuksia?”

Mitä on eettinen pankkitoiminta? Eettisen pankin asiakkaana tiedät, millaiseen käyttöön rahasi menevät ja voit saada lainaa kestävää taloutta edistäviin tarkoituksiin. Eettinen pankki kertoo lainoittamistaan kohteista esimerkiksi nettisivuillaan.

Eettiseen pankkiin talletettu raha muuttuu kestäviksi asioiksi yhteiskunnassa. Lainoittamiensa hankkeiden taloudellisen kannattavuuden ohella eettinen pankki arvioi rahoitettavan toiminnan ekologista, sosiaalista ja kulttuurista vaikuttavuutta. Suuntaamalla rahaa näillä perustein eettinen pankki luo kestävää taloutta.

Eettinen pankki haluaa olla vaikuttamassa siihen, että jokaisella on vapaus toteuttaa itselleen mielekkäitä asioita ja tasavertaiset mahdollisuudet osallistua talouteen.

Muualta Euroopasta eettisiä pankkeja löytyy. Osa niistä on toiminut jo yli 30 vuotta ja ne kasvavat vauhdilla. Eurooppalaisia pankkeja ovat esim. Triodos Hollannissa, Merkur Tanskassa, Charity Bank Isossa-Britanniassa ja Banca Etica Italiassa.

“Avaan vihdoin uuden pankkitilin. Mikä olisi ‘eettisin’ vaihtoehto? Mutta ei niin pieni /marginaalinen vaihtoehto että arki-asiat käy liian hankalaksi: laskun maksaminen, rahan-nosto, verkkopankki, jne…”

Pankki 2.0 -aloite selvitti vuosina 2012-2014, että kokonaan uudelle eettiselle pankille (johon asiakas voisi sijoittamisen lisäksi perustaa tavallisen käyttelytilin, säästötilin tai saada tavallista asuntolainaa) ei vielä ole riittäviä toimintaedellytyksiä Suomessa. Eettisintä pankkia etsiessä kannattaa avoimesti kysyä yllä mainittujen eettisten periaatteiden noudattamisesta.

Suomi on pieni markkina ja pankin perustaminen käytännön tasolla edellyttää esimerkiksi 5 miljoonan euron pääomaa sekä tietysti pankkialan koulutuksen saanutta henkilökuntaa. Pankkitoimintaa Euroopassa valvoo Euroopan Keskuspankki EKP. Tästä kolmen minuutin videosta saa käsityksen pankkitoiminnan valvonnan laajuudesta Euroopassa.

Pankki 2.0 -aloitteesta alkunsa saanut kehitystyö johti Osuuskunta Ehta Rahan perustamiseen, joka ei vielä ole pankki, vaan se edistää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän maailman rakentumista suoraan yhteisörahoituksen keinoin.

Ehta Rahan kautta voi siis sijoittaa suoraan paikallisiin hankkeisiin ja toisaalta hankkeet voivat saada apua rahoitusvalmiutensa kehittämiseen. Osuuskunta Ehta Raha on parhaillaan hakeutumassa Finanssivalvonnan rekisteriin joukkorahoituksen välittäjänä.

Ehta Rahan yhteisörahoitusalustaa kehitetään parhaillaan entistä käytettävämmäksi. Yhteisörahoitusalusta on sijoittamisen työkalu, jonka avulla

  • yhteisöt voivat koota voimansa edistääkseen yhteistä hyvää,
  • arvopohjaiset yritykset voivat kehittää toimintaansa hakemalla joukkorahoitusta,
  • yksittäiset ihmiset voivat antaa oman rahansa vaikuttaa siihen, millaista toimintaa heidän lähelleen syntyy.

Voit edistää Osuuskunta Ehta Rahan kehittymistä yhteisen hyvän rahoitus- ja sijoitustyökaluksi liittymällä osuuskunnan jäseneksi. Jäsenenä saat heti tietoa uusista rahoituskampanjoista ja saat alennusta talousneuvontapalveluista. Ja tulet suoraan mukaan uuden talouden rakentamiseen!

Tule mukaan rakentamaan uutta taloutta kanssamme!

Pin It on Pinterest

Share This