Asiakasvalitusten käsittely

by | Dec 13, 2016

Jos sijoittaja-asiakkaana tai joukkorahoituksen saajana et ole tyytyväinen Osuuskunta Ehta Rahan toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin, ota ensimmäiseksi yhteyttä siihen Osuuskunta Ehta Rahan toimihenkilöön, jonka kanssa asiaa on hoidettu. Valitus on toimitettava kirjallisena sähköpostitse.

Toimihenkilö esittelee asian Osuuskunta Ehta Rahan hallitukselle. Hallitus käsittelee sijoittaja-asiakkaan ja joukkorahoituksen saajan valituksen kiireellisenä ja toimittaa vastauksen kirjallisena neljän viikon kuluessa.

Osuuskunta Ehta Raha rekisteröi asiakasvalitukset. Osuuskunta Ehta Raha analysoi valitusten syyt sisäisesti ja korjaa havaitsemansa virheet. Valitusprosessin aikana Osuuskunta Ehta Raha kertoo valituksen tehneelle valitusprosessin etenemisestä.

Jos sijoittaja-asiakas tai joukkorahoituksen saaja ei tämän jälkeen ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen, hän voi kääntyä tuomioistuimen puoleen. Helsingin käräjäoikeuden asiakaspalvelun osoite on Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki, puhelinnumero on 02956 44273 ja sähköposti helsinki.ko(at)oikeus.fi.

Sijoittaja-asiakas voi kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen, mikäli hänen valituksensa ei koske arvopapereita, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjalainoja. Kuluttajariitalautakunta antaa asiasta ratkaisusuosituksen. Palvelu on maksutonta. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, p. 029 566 5200.

Pin It on Pinterest

Share This