Paikallistalous, kestävä kehitys, verkostot ja yhteisöllisyys

Talouselämällä ja rahalla on vaikutuksensa lähes kaikkeen ympärillämme. Globaalitalouden muutokset heijastuvat paitsi koteihin ja perheisiin, myös kaikkiin talouden toimijoihin. Tunnistamalla toisemme, tarpeemme ja yhteiset toimintaedellytyksemme voimme yhdessä tukea pärjäämistä, luoda välittämisen verkostoja ja vahvistaa paikallisten alueiden elinvoimaisuutta.

Paikallistalouden näkökulmasta talouden toimeliaisuuden ylläpitäminen vahvistaa asuinalueen hyvinvointia ja vireyttä. Se luo lähipalveluja asukkaille ja työpaikkoja työikäisille. Paikallistalouden kannalta asukkaiden lisäksi yritykset, kolmas sektori ja vapaaehtoisverkostot ovat avainasemassa. Paikallistalouden yhteisö voi laajentua myös maantieteellistä aluettaan suuremmaksi silloin, kun kauempaakin halutaan ryhtyä kannattamaan eettisesti ja ekologisesti kestävää paikallista toimintaa.

Yksi tulevaisuuden megatrendeistä onkin voimaantuvat yhteisöt, joissa shokkialttiin rakenteen sijasta ihmiset valitsevat kestävän arvoyhteisön. Lue lisää Sitran sivuilta

Paikallistaloutta kehitetään alueen toimijoiden yhteistyöpajoissa ja verkostoissa. Keskeistä työskentelyssä on hahmottaa tarpeet, joihin haetaan ratkaisua yhteistuumin. Usein prosessi poikii ympärilleen uusia oivalluksia, palvelumuotoja ja toimintaa, jota yksin ei olisi voinut löytää.

Kaupunginosan paikallistalouden työryhmässä voi kehittyä ajatus nuorten kesätyöpaikoista ja joukkorahoituksen mahdollisuudesta ympäristötyössä, kuten Laajasalossa tapahtui. Tutustu tästä Laajasalon Jättipalsamitalkoisiin. 

Maaseudun paikallistalouden kehittämisestä  voidaan löytää hyviä esimerkkejä vaikkapa Koikkalan kylältä  ja Pertun parhaaksi paikallisosuuskunnasta.

Paikallistalous on omiaan lisäämään talouden läpinäkyvyyttä ja ylläpitämään toiminnan monimuotoisuutta. Läpinäkyvyys on yhteydessä ihmisten välisen luottamuksen lisääntymiseen. Luottamuksen kulttuuri on hyvinvoinnin ydintä. Monimuotoisuus parantaa paikkakunnan, alueen tai maan sietokykyä ja palautumiskykyä erilaisten häiriöiden sattuessa. Lisäksi rahan kiertäessä paikallisesti – sieltä poistumatta – voi seurata talouden toimeliaisuuden terve vahvistuminen.

Paikallistalouden yhteisöllinen arvokartta voi sisältää viisi tärkeää maamerkkiä:

1. Ihmisiä ja yhteisöjä hyödyttävät paikat ja ympäristöt

Luodaan kohtaamisen paikkoja ja palveluja, jotka hyödyttävät alueen ihmisiä ja yhteiselämää. Paikkojen toiminta rakentuu kestävän kehityksen arvoperustalle. Paikat, foorumit ja areenat liittyvät yksilöiden ja yhteisön hyvinvointiin ja ne on suunniteltu myös tulevaisuuden sukupolvia silmällä pitäen. Toiminnassa otetaan huomioon alueen lasten ja nuorten tulevaisuudenmahdollisuuksia, ratkaisut ovat kestäviä, niissä huomioidaan ilmastonmuutos ja ympäristöystävällisyys ja ne pyrkivät vastaamaan tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan vaatimuksiin.

2. Palveluja ja tuotteita, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin

Erotutaan positiivisesti sillä, että ihmisiä hyödyttävien palvelujen ja tuotteiden tuottamisen lisäksi, tuetaan paikallista yhteisöllisyyttä: yritykset, yksilöt, kolmas- ja julkinen sektori toimivat yhdessä yhteiskunnan hyväksi. Yhteiskunnan muutospaineissa yhteistyö voi tarpeen mukaan kasvaa täydentämään ja tukemaan vapaaehtoissektorin ja julkisen sektorin tekemää työtä koko asuinalueen hyväksi.

3. Enemmän taitoja, enemmän mahdollisuuksia

Tuodaan paikallisyhteisöön rakentava panos lisäämällä kapasiteettia, kyvykkyyttä ja taitoja. Jaetaan osaamista yksilöiden ja yhteisön hyväksi. Lähtökohtana on vankka käsitys siitä, että yhteinen hyvä voi lisääntyä, kun taitoja kehitetään ja osaamista jaetaan. Kehittämällä paikallistalouden yhteistyötä voidaan lisätä resursseja, joista koko alue voi hyötyä.

4. Myönteiset ympäristövaikutukset

Yhteistyössä ja projekteissa haetaan ennakoivasti positiivista ympäristövaikuttavuutta. Ympäristöhaasteet lisääntyvät koko ajan, eikä niihin voida vastata ainoastaan toimimalla olemassa olevan minimilainsäädännön puitteissa. Halutaan kannustaa alueen toimijoita ja asukkaita huomioimaan ympäristökysymykset luonnollisena osana arkea. Asuinalueen paikalliset luontoarvot ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen laveammin ovat paikallistalouden toiminnan sydänasioita.

5. Paikallistaloutta, kestävää kasvua ja yhteisöllisyyttä

Rakennetaan kannattavaa, tuottavaa taloutta ja liike-elämän toimeliaisuutta, jossa otetaan huomioon myös resurssiviisaus, tuottamisen kokonaiskustannukset ja arvot. Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös talouden toiminnan kannattavuus liittyy yhä enemmän toiminnan eettiseen ja ekologiseen kestävyyteen ja kumppanuuteen. Kehitetään reiluja ratkaisuja ja ketteriä keinoja  muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin.

Pin It on Pinterest

Share This