Luomuleipomo Samsara oy: uuden leipomon joukkorahoituskampanja

Osakeanti 4.6. – 31.10.2016 | Yhteisöbondi ja tukiostot 4.6.-30.11.2016

Samsaran uusi leipomo rakennetaan osaksi Palopuron symbioosia

Samsaran uusi leipomo – enemmän kuin luomua

Pitkän linjan luomuleipomo Samsara oy haluaa muuttaa Knehtilän tilalle osaksi Hyvinkään Palopuron symbioosin kiertotaloutta. Palopuron kylällä tehdään poikkeuksellista yhteistyötä ravinne- ja energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi. Samsaran leipomo symbioosin osana tarkoittaisi muun muassa sitä, että oman tilan vilja voidaan jalostaa paikallisella energialla suoraan leiväksi.

Keräämme mahdollisimman suuren osuuden leipomon rahoituksesta kokoon joukkorahoituksella. Haluamme hakea rahoitusta asiakkaiden ja tukijoiden yhteisöltä siksi, että saisimme ihmisiä mukaan pidemmäksi aikaa leipomon tarinaa luomaan ja tulisimme osaksi paikallista taloutta.

Joukkorahoitukseen osallistumalla pääsee konkreettisesti näyttämään tahtonsa kiertotalouteen perustuvan ruoantuotannon puolesta.

Leipomorakennuksen ja tarvittavien laitteiden kustannusarvio on 800.000 euroa. Rahoitus kerätään joukkorahoituksella, investointituella ja pankkilainoin. Jokainen joukkorahoituksella kerätty euro vähentää pankkilainan tarvetta ja kertoo, että hyvälle luomuleivälle on tarvetta.

Jos jostain syystä leipomoa ei rakenneta, rahat palautetaan sijoittajille.

euroa koossa

rahoittajaa

TOTEUTUNUT

Mitä:
Uusi leipomohalli ja laitteet

Rahoituksen hakija:
Samsara oy

Miksi:
Tulevaisuuden ruoka on kestävästi ja oikeudenmukaisesti tuotettua. Sen tuottaja saavat siitä elantonsa ja se luo työpaikkoja maaseudulle. Tulevaisuudessa ruoan tuotantopanokset tulevat läheltä. Tuotanto perustuu ravinteiden kierrätykseen ja sivuvirroista tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Tulevaisuudessa ruoan tuottaminen ei rehevöitä vesistöjä, eikä se pahenna ilmastonmuutosta vaan sitoo hiiltä maahan.

Paikka:
Palopuro, Hyvinkää

Rahoitustarve yhteensä:
800.000 euroa – ei alarajaa

Rahoitustyyppi:
Osakeanti, yhteisöbondi, joukkorahoitus

Aika:
4.6. – 30.11.2016

Samsara oy haluaa muuttaa ja muuttua

Samsara oy perustettiin vuonna 1977. Se oli ensimmäisiä luomuleipomoita Suomessa, ja nyt Samsara on erikoistunut luomuleipiin pian 40 vuoden ajan.

Samsara oy tuottaa noin kymmentä eri laatua maistuvaa luomuleipää. Leivät ovat lisäaineettomia hapatettuja täysjyväleipiä. Leivissä on rapea kuori ja kuohkea sisus. Leivät ovat vähäsuolaisia, ja ne säilyvät hyvin ilman säilöntäaineita hapatuksen ansiosta.

Samsaran leipää myydään tällä hetkellä noin kahdeksassakymmenessä S- ja K-kaupassa Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Pohjois-Uudellamaalla.

Nyt Samsara haluaa ottaa askelen pidemmälle: pelkkä luomuun ja käsityöhön erikoistuminen ei enää riitä, vaan Samsaran leivästä on tehtävä tulevaisuuden kestävän ruoantuotannon symboli.

Peter "Pepe" Zukale

Peter "Pepe" Zukale

Samsaran leipuri ja toimitusjohtaja

Mikä on Palopuron symbioosi?

Hyvinkään palopurolaisilla on unelma kestävästä tavasta tuottaa parempaa ruokaa. Sitä kutsutaan Palopuron symbioosiksi. Se tarkoittaa yhdessä elämistä, toinen toistaan hyödyttäen, tasapainossa luonnon kiertokulun kanssa.

Palopurolla on luomuyrittäjien yhteisö, missä ravinteet ja energia kiertävät paikallisesti. Tavoitteena on olla ravinne- ja energiaomavarainen. Tuloksena on puhdasta ja hyvänmakuista ruokaa, työtä omalle kylälle ja hyvinvoiva ympäristö. Toimintatapa parantaa myös Suomen vaihtotasetta, koska ulkomailta tuotuja tuotantopanoksia tarvitaan merkittävästi vähemmän.

Symbioosi on ainutlaatuinen myös kansainvälisesti. Samalla kun Palopurolla tuotetaan parempaa ruokaa, siellä myös halutaan näyttää koko maailmalle, että ympäristöä kuormittavalle maatalouden mallille on olemassa vaihtoehto.

Ravinne- ja energiaomavaraista tuotantomallia kehitetään käynnissä olevassa Palopuron agroekologinen symbioosi -hankkeessa, jonka toteuttajina ovat Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos ja Luonnonvarakeskus yhteistyössä alueen yrittäjien ja laitetoimittajien kanssa. Ympäristöministeriön RAKI-ohjelmasta rahoituksen saanut hanke toteutetaan ajalla 2015–2016.

Palopuro

Kuva: Sari Kaija, Mainostoimisto Kuke

Uuden leipomohallin rakennuttaminen

Uusi leipomohalli rakennetaan Palopurolle Knehtilän tilan yhteyteen, kuivurin ja konehallin väliin. Hallin rakennuspiirrustukset on tehnyt arkkitehtitoimisto Petteri Patolinna. Investointilaskelmat on tehty yhdessä leipomoiden laitossuunnitteluun erikoistuneen BakAri Consulting kanssaInvestointilaskelman mukaan rahoitusta tarvitaan yhteensä 800.000 euroa.

Tulevan hallin koko on yhteensä 400 neliötä, ja se sisältää sekä leipomo-osion sosiaalitiloineen että tilan myllylle ja pakkaamolle. Varsinaisen leipomon kooksi tulee 223 neliötä. Hallin rakentamisen osuus kustannuksista on  600.000 euroa (1500 euroa/ m2)

Leipomoon tulee kaksi kaasulla lämpiävää uunia. Vanhoja koneita hyödynnetään niin pitkälle kuin mahdollista. Joitakin uusia koneita on hankittava. Laitehankintojen kustannukset ovat noin 200.000 euroa. 

Uudessa leipomossa leipä tehdään edelleen pitkälti käsityönä. Tarkoitus ei ole vielä tässä vaiheessa laajentaa tuotantoa, vaan säilyttää leivän korkea laatu ja palvella vakiintunutta asiakaskuntaa. Leipomohallia on mahdollista laajentaa myöhemmin.

Uuden leipomon rahoittamiseksi Samsara oy laskee liikkeelle sekä osakeannin että joukkovelkakirjalainan eli yhteisöbondin. Osakkeiden merkintäaika yleisölle on 4.6 – 31.10.2016 ja velkakirjojen 4.6. – 30.11.2016.

Leipomon rakentamiseen ja uusien koneiden hankintaan on mahdollista saada 20 % investointitukea (arvio tuen määrästä 142.580 euroa). Investointituki maksetaan jälkikäteen, jonka vuoksi rahoitusta tarvitaan 800.000 euroa.

 

Useimmin kysyt kysymykset

1) Mitä on tulevaisuuden ruoka?

Tulevaisuuden ruoka on kestävästi ja oikeudenmukaisesti tuotettua. Sen tuottaja saavat siitä elantonsa ja se luo työpaikkoja maaseudulle. Tulevaisuudessa ruoan tuotantopanokset tulevat läheltä. Tuotanto perustuu ravinteiden kierrätykseen ja sivuvirroista tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Tulevaisuudessa ruoan tuottaminen ei rehevöitä vesistöjä, eikä se pahenna ilmastonmuutosta vaan sitoo hiiltä maahan.

Samsaran uudessa leipomossa leipään käytetty vilja tulisi Knehtilän luomutilalta, jonka Maailman Luonnon Säätiö WWF valitsi vuonna 2015 Itämeren ympäristöystävällisemmäksi maatilaksi. Knehtilän viljelijä Markus Eerola kertoo, että luomuun siirtymisen jälkeen maan rakenne on selvästi parantunut ja mm. lierojen määrä on lisääntynyt. Knehtilän tila on mukana myös Carbon to Soil – hankkeessa, missä se sitoutuu vähentämään peltojen muokkaamista, jolloin maan vesitalous, multavuus, mururakenne ja hiilensitomiskyky paranevat.

 

2) Leipomo

Mihin leipomo rakennetaan?

Leipomo rakennetaan Knehtilän tilan pihapiiriin, viljankuivurin välittömään läheisyyteen, Palopuron kyläkuntaan Hyvinkäällä.

Miksi Samsara rakentaa uuden leipomorakennuksen?

Samsarassa uskotaan, että Palopuron symbioosin osana oleminen on sille ekologisesti, ideologisesti ja sosiaalisesti oikea tie.

Myös taloudellisesti uuden leipomohallin rakennuttaminen on kannattavaa, sillä vanha on käynyt vanhanaikaiseksi, ja vuokran maksaminen toiselle kiinteistönomistajalle tulee pidemmän päälle kalliiksi.

Minkä kokoinen leipomosta tulee?

Tulevan hallin koko on yhteensä 400 neliötä, ja se sisältää sekä leipomo-osion sosiaalitiloineen että tilan myllylle ja pakkaamolle. Varsinaisen leipomon kooksi tulee 223 neliötä. Hallin rakentamisen osuus kustannuksista on 600.000 euroa (1500 euroa/ m2)

Leipomoon tulee kaksi kaasulla lämpiävää uunia. Vanhoja koneita hyödynnetään niin pitkälle kuin mahdollista. Joitakin uusia koneita on hankittava. Laitehankintojen kustannukset ovat noin 200.000 euroa.

Uudessa leipomossa leipä tehdään edelleen pitkälti käsityönä. Tarkoitus ei ole vielä tässä vaiheessa laajentaa tuotantoa, vaan säilyttää leivän korkea laatu ja palvella vakiintunutta asiakaskuntaa. Leipomohallia on mahdollista laajentaa myöhemmin.

Paljonko leipomossa leivotaan leipää päivässä?

Leipomossa leivotaan keskimäärin 2000 leipää päivässä.

Mistä leipää voi ostaa?

Sieltä mistä ennenkin eli ympäri Uudenmaan esimerkiksi S-ryhmän kaupoista ja K-kaupoista. Enenevässä määrin leipää myydään myös pohjoisempana, kuten Hyvinkään ympäristössä. Samsaran tavoitteena on ollut 70-luvulta saakka tuoda luomuleipä jokaiseen lähikauppaan Uudellamaalla, jotta ihmisten olisi helppo valita luomutuote tavanomaisen sijaan.

Montako henkeä leipomo työllistää?

4-6 työntekijää, kokopäiväisenä ja osa-aikaisena.

Mitä tapahtuu, jos Knehtilässä on katovuosi?

Pohjois-Tuusulassa on luomuviljan viljelijöitä, jotka ovat olleet kiinnostuneita yhteistyöstä Palopuron symbioosin kanssa. Knehtilän tilan isäntä Markus Eerola on jäsenenä Osuuskunta Kymen Luomussa, joka voi myydä viljaa katovuoden sattuessa.

3) Samsara oy

Kuka omistaa Samsara oy:n nyt?

Samsarassa on yhteensä 52 osakasta, joista suurin osa on pieniä sijoittajia. Suurimpia osakkaita ovat:

Peter Zukale, toimitusjohtaja 22,5 %

Nurmileipä Oy, 19,48 %

Jyrki Raikamo 18,51 %

Juhani Tenhunen, hallituksen jäsen, 17,74 %

Samsara osakeyhtiöön haetaan ensisijaisesti uusia omistajia ja toivotaan, että omistuspohja laajenee.

Ketkä ovat aktiiviset toimijat?

Samsaralla on tukenaan kahden toisen pienen leipomon toimitusjohtajat. Leipurit Peter Zukale, Jyrki Raikamo ja Heikki Ape sanovatkin, etteivät pienet leipomot oikeastaan ole toistensa kilpailijoita, vaan hyötyvät yhteistyöstä. Jokaisella on jokin erikoisosaaminen, joka tuo lisäarvoa toisillekin.

Peter Zukale on osakas, toimitusjohtaja, leipuri ja hallituksen jäsen. Pepe on ollut Samsarassa leipurina ja yrittäjänä noin kolmekymmentä vuotta. Hän on nähnyt Samsaran hyvät ja huonot ajat. Pepe on jo pitkään halunnut tehdä yhteistyötä muiden luomutoimijoiden kanssa kiertotalouden hengessä. Hän näkee Palopurolle muuton Samsaralle oikeana tienä sekä taloudellisesti että ekologisesti.

Jyrki Raikamo on osakas ja itseoppinut leipuri. Hän on merkonomi ja myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Jyrki toimii Leipätalo Oy:n yrittäjänä. Jyrki on Samsaran liikekumppani ja tukija, joka tulee avuksi, jos Samsaran leipomolla tarvitaan apua. Leipätalon leivässäkin käytetään täysjyväviljaa ja jyvät ja siemenet ovat selvästi maistettavissa.

Leipätalo ja Samsara aloittivat yhteistyön ensin logistiikassa, myöhemmin myös tuotannossa. Leipätalo myy ja markkinoi nyt Samsaran Kaurahymyä esimerkiksi K-kauppiaille Luomuhymyn nimellä. Yhteistyö Leipätalon kanssa tuo Samsaralle lisäarvoa myynnissä ja markkinoinnissa, myöhemmin myös esimerkiksi tuotekehityksessä. Suunnitelmia on ollut esimerkiksi raakapakastetuotteiden kehittämisestä yhdessä. Jyrki on innoissaan Palopurolle muutosta: “Kerran lapseni kysyi minulta, mikä vilja pellolla kasvaa, enkä tiennyt, vaikka olen leipuri ja luulin olevani aitojen asioiden äärellä. Pian olen lähempänä ruoan alkuperää.

Heikki Ape on uusin 19.5.2016 yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen ja Samsara oy:n osakkaan Nurmileipä Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on leipurin ammattitutkinto, jonka lisäksi Heikki on taloushallinnon tradenomi ja bio- ja elintarviketekniikan insinööri (AMK). Heikki on toiminut leipurina ja yrittäjänä vuodesta 1988. Nurmileipä on Samsaran yhteistyökumppani, jonka kanssa on voitettu yhdessä tarjouskilpailuja. Nurmileipä Oy vuokraa tällä hetkellä Samsaralle väliaikaisia tiloja Helsingin Tukkutorilla.

Nurmileivällä on paljon liiketaloudellista osaamista. Vuosina 2010 ja 2011 yhtiö oli Kauppalehden rankingissä yksi Suomen tuottavimpia elintarvikealan yrityksiä, kun sen liikevoitto oli leipomoalalle harvinaisen korkea 17%. Nurmileipä Oy on edelleen yksi Suomen tuottavimpia leipomoita ja sen liikevoitto on alan keskiarvoa ylempänä. Suomen paras leipomo -kisassa se oli mukana Etelä-Suomen aluefinaalissa. Heikki Ape on ohjannut kaksi insinöörityötä Elintarvikkeiden turvallisuus -sertifikaattia varten. Nurmileivässä sertifikaatin vaatimat asiat ovat käytössä mutta sertifiointia ei ole haettu sen kalliin hinnan takia.  “Palopuron tuotantomalli tuo kaikille sen osapuolille lisäarvoa”, sanoo Heikki.

Samsaran hallituksessa ovat mukana Pepe ja Heikin lisäksi Marika Lohi ja Juhani Tenhunen. Hallituksen puheenjohtaja Marika Lohi on taloushallinnon ammattilainen, jonka työskentelee eettisen sijoitustoiminnan parissa Samsara oy:n joukkorahoituksen viestintää tekevässä Osuuskunta Ehta Rahassa. Juhani Tenhunen on diplomi-insinööri (teollinen biokemia) ja hyväksytty hallituksen jäsen HHJ. Hän toimii Samsara oy:n hallituksen lisäksi Ruohonjuuri Oy:n ja Kaiku Ethical Oy:n hallituksissa osakkaana.

Mitä Samsaran nimi tarkoittaa?

Samsara nimen takana on ajatus maallisesta vaelluksesta, elämänpyörästä, johon kuuluu työ ja kärsimys.

Ketkä perustivat Samsaran?

Helsinkiläisen Oraan suojelijat r.y:n Kasvis- ravintolan aktiivit saivat ajatuksen luomuleipomon perustamisesta. Kasviksen leipomotoiminta oli tuottanut hyvin, ja perustajat halusivat työllistää lisää nuoria. Päätettiin, että kaikki säästävät yhteiseen pottiin 10 % kuukausituloistaan. Jokaisen yhden kuukauden tulot vastasivat aina yhtä osaketta. Noin vuoden kuluttua kasassa oli riittävästi pääomaa leipomon perustamiseksi. Yhtiö rekisteröitiin 31.12.1977.

4) Talous

Paljonko leipomon rakentaminen maksaa?

Itse leipomorakennus ja siihen liittyvät laitehankinnat tulevat maksamaan arvion mukaan 800.000 euroa. Leipomon rakentamiseen ja uusien koneiden hankintaan on mahdollista saada 20 % investointitukea (arvio tuen määrästä 142.580 euroa). Investointituki maksetaan jälkikäteen, jonka vuoksi rahoitusta tarvitaan 800.000 euroa.

Miten rahoitus saadaan kokoon?

Aiomme kerätä tästä summasta joukkorahoituksella niin paljon kuin pystymme. Haluamme tehdä sen tällä tavalla siksi, että juurtuisimme paremmin ympäristöömme, tulisimme osaksi Palopuron monipuolista paikallista taloutta ja osaamista sekä saisimme ihmisiä kaikkialta mukaan pidemmäksi aikaa leipomon tarinaa luomaan.

Leipomon rakentamiseen on haetaan myös investointitukea noin 142.000 euroa. Tämä laskee lopullisen rahoituksen tarpeen 658.000 euroon, mutta rahoitusta tarvitaan silti kaikkien kustannusten edestä, sillä mahdollinen investointituki maksetaan vasta jälkeenpäin. Saadulla investointituella maksetaan joukkovelkakirjalainaa takaisin.  

Joukkorahoituskampanja päättyy marraskuun 2016 lopussa (osakeanti päättyy lokakuun lopussa ja joukkovelkakirja-anti ja tukiostojen mahdollisuus marraskuun lopussa.) Sen jälkeen katsomme paljonko joukkorahoituksella on saatu kokoon. Jos rahoituksesta puuttuu vielä, haemme loppurahoitusta esimerkiksi tavallisin pankkilainoin. Jokainen joukkorahoituksella koottu euro pienentää kuitenkin pankkilainan tarvetta.  

Mitä jos rakennushanke ei toteudu?

Jos rakennushanke ei syystä tai toisesta toteudu, palautamme rahat (vähennettynä verkkokaupan palvelumaksu) kaikille rahoittajille eli osakkeenomistajille, joukkovelkakirjalainaan osallistujille ja tukiostoja tehneille.

Mitä jos rakentaminen tulee maksamaan suunniteltua enemmän?

Samsara pyrkii rakentamaan mahdollisimman taloudellisesti ja pysymään budjetissa. Jos jostain syystä budjetti pakottavasti ylittyy, Samsara voi harkita tavallisen pankkilainan ottamista.

Millainen yhtiön yleinen taloustilanne on?

Leipomoala on erittäin kilpailtu ja haastava ala, ja sen kannattavuus on varsinkin pienissä yrityksissä vaatimatonta. Samsaran taloudellinen tilanne on tällä hetkellä huono. Taloudellisen tilanteen tervehdyttäminen on aloitettu muuttamalla keväällä 2016 Nurmileipä Oy:n tiloihin. Oman leipomohallin rakennuttaminen on osa pitkänajan taloudellista terveyttä, sillä pienten leipomoiden ei kannata maksaa vuokraa tiloja vuokraaville sijoittajille. Samsaran hallitus arvioi, että taloudellinen tervehdyttäminen kestää viisi vuotta.

Joukkorahoituskampanjalla koottu pääoma käytetään kokonaisuudessaan uuden leipomorakennuksen rahoittamiseen, perustalouden tervehdyttäminen tehdään muilla keinoin. Jos rakennushanke ei syystä tai toisesta toteudu, palautetaan rahat joukkorahoitukseen sijoittaneille.

5) Osakkeet

Paljonko Samsaran osake maksaa?

Yksi osake maksaa 100,00 (sata) euroa.

Montako osaketta voin ostaa?

Osakeannissa on tarjolla yhteensä 3.000 kappaletta osakkeita, ja niitä voi merkata verkkokaupassa 1-5 kappaletta. Jos haluat merkata enemmän kuin viisi (5) osaketta, ota yhteyttä! Osakkeiden merkintäaika yleisölle on 4.6.2016 – 30.10.2016.

Jos ostan Samsaran osakkeen, voinko menettää rahani?

Tämän osakeannin osakepääoma käytetään vain uuden leipomon rakennushankkeeseen. Jos hanke ei syystä tai toisesta toteudu, rahat palautetaan sijoittajille. Huomioi kuitenkin, että rakennushankkeen toteutuessa sijoituksesi ei ole talletus eikä se siten ole talletussuojan alainen. Yrityksen mennessä konkurssiin voit menettää rahasi. Tutustu perusteellisesti yhtiön toimintaan ja sen taloudelliseen tilanteeseen täältä. 

Harkitse, mikä on oma taloudellinen tilanteesi ja voitko ottaa sen riskin, että menetät sijoittamasi summan jopa kokonaan.

Jos ostan Samsaran osakkeen, milloin saan siitä osinkoa?

Leipomoala on erittäin kilpailtu ja haastava ala, ja sen kannattavuus on varsinkin pienissä yrityksissä vaatimatonta. Samsaran taloudellinen tilanne on tällä hetkellä huono. Taloudellisen tilanteen tervehdyttäminen on aloitettu muuttamalla keväällä 2016 Nurmileipä Oy:n tiloihin. Muutto Palopuroon omaan leipomohalliin on osa pitkänajan taloudellista terveyttä, sillä pienten leipomoiden ei kannata maksaa vuokraa tiloja vuokraaville sijoittajille.

Samsaran hallitus arvioi, että taloudellinen tervehdyttäminen kestää viisi vuotta. Osinkojen maksaminen lähivuosina on epätodennäköistä eikä osinkoa voida siten luvata.

Jos ostan osakkeen, mihin voin vaikuttaa?

Osakas kutsutaan vuosittain yhtiökokoukseen. Samsaran osakkaat ovat myös tervetulleita mukaan ideoimaan yhtiön tulevaisuutta. Samsara toivoo myös palautetta tuotteistaan ja ideoita tuotekehitykseen.

Jos ostan Samsaran osakkeen, saanko aina ilmaista leipää?

Et, mutta Knehtilän tilamyymälässä leipomon pihapiirissä leivän hinta tulee kuitenkin olemaan edullisempi kuin tavallisessa kaupassa.

Jos ostan Samsaran osakkeen, saanko vierailla leipomossa?

Kyllä. Tervetuloa! Järjestämme osakkeiden ostajille tilaisuuden tutustua leipomoon Knehtilän syysmarkkinoiden aikaan syksyllä 2017.

6) Yhteisöbondi

Mitä yhteisöbondi tarkoittaa?

Yhteisöbondi on yhteisöllinen joukkovelkakirjalaina. Suuri laina jaetaan osiin useiksi velkakirjoiksi, joita ostamalla suuri joukko ihmisiä antaa mikrolainoja. Yhteisöbondin ostaja saa velkakirjan Samsaralta, missä Samsara sitoutuu maksamaan saamansa velan takaisin. Yhteisöbondeilla (community bonds) on maailmalla rahoitettu mm. paikallistalouden remontointi- ja rakennushankkeita. Lue lisää yhteisöbondeista.

Paljonko lainaa voin antaa?

Yhden velkakirjan hinta on 100 euroa. Voit sijoittaa 100 – 500 euroa verkkokaupan kautta. Jos harkitset suuremman summan sijoittamista, ota yhteyttä! Velkakirjojen merkintäaika yleisölle on 4.6.2016 – 31.11.2016.

Jos lainaan rahaa Samsaralle, voinko menettää rahani?

Tällä yhteisöbondilla kerätty pääoma käytetään vain uuden leipomon rakennushankkeeseen. Jos hanke ei syystä tai toisesta toteudu, rahat palautetaan sijoittajille. Rahojen menettäminen on silti mahdollista, sillä hankkeen toteutuessa yhteisöllinen joukkovelkakirja on lainamuotoinen sijoitus, eikä talletussuoja korvaa sijoituksia. Harkitse, mikä on oma taloudellinen tilanteesi ja voitko ottaa sen riskin, että menetät sijoittamasi summan jopa kokonaan.

Jos lainaan rahaa Samsaralle, saanko siitä korkoa?

Kyllä. Lainan korkovaihtoehdot ovat 0 %, 1 %, 2 % ja 3 %. Halutessaan tukea uutta leipomoa enemmän on joukkovelkakirjan ostajalla mahdollisuus lainata rahaa myös korotta.

Voinko saada korkoni leipänä?

Valitettavasti et. Samsara ilmoittaa vuosittain sijoittajille maksamansa korot verottajalle. Koroista pidätetään lähdevero, joka tilitetään verottajalle yhteiseen hyvään käytettäväksi. Korkojen maksun tulee näkyä Samsaran kirjanpidossa. Jos korko maksettaisiin leipänä liittyisi siihen suuri hallinnointityö, kun taas koron maksamisen rahana voi automatisoida helpoksi. Voit ostaa korkorahalla itse leipää Samsaran jakelupisteistä!

Kuinka pitkän ajan kuluttua saan rahani takaisin?

Laina maksetaan takaisin osissa kahdeksan vuoden aikana. Laina voidaan maksaa takaisin myös aiemmin yhtiön taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Jos annan lainan, mihin voin vaikuttaa?

Voit tulla mukaan sijoittajista koottavaan seurantaryhmään seuraamaan leipomotoiminnan kehittymistä ja viestimään muille sijoittajille. Olet tervetullut antamaan palautetta.

Jos annan lainan, saanko aina ilmaista leipää?

Et, mutta Knehtilän tilamyymälässä leipomon pihapiirissä leivän hinta tulee kuitenkin olemaan edullisempi kuin tavallisessa kaupassa.  

Jos annan lainan, saanko vierailla leipomossa?

Kyllä. Tervetuloa! Järjestämme yhteisöbondin ostajille tilaisuuden tutustua leipomoon Knehtilän syysmarkkinoiden aikaan syksyllä 2017.

7) Tukiosto

Mitä tukiosto tarkoittaa?

Ostamalla yhden Samsaran leivän kymmenellä eurolla tulet mukaan Palopuron symbioosiin tukemaan kiertotalouden kehittymistä.

Leipäsi leivotaan Knehtilän tilan viljoista ja toimitetaan Hyvinkään Toimari ry:lle ruokajakeluun. Hyvinkään Toimari ry on vuodesta 1992 lähtien toiminut Sininauhaliiton jäsenjärjestö, joka tekee työtä vähäosaisten ja syrjäytyneiden parissa. Yhdistyksellä on Hyvinkäällä 20 asuntolapaikkaa.

Toimarin ruokajakelu on kohdennettu vähävaraisten auttamistyöhön. Leivän noutopiste on avoinna joka päivä kello 10-18.

Mihin tukioston rahat menevät?

Kymmenestä eurosta 1,23 euroa (14%) menee arvonlisäverona verottajalle, 2,20 euroa menee Hyvinkään Toimarille leipänä ja jaetaan sitä tarvitseville, 0,50 euroa menee verkkokaupan palvelumaksuun ja loput 6,07 euroa käytetään leipomon rakentamiseen.

Mitä muuta saan tukiostolla?

Hyvän mielen.

Jos teen tukioston, saanko vierailla leipomossa?

Kyllä. Tervetuloa! Järjestämme tukiostajille tilaisuuden tutustua leipomoon Knehtilän syysmarkkinoiden aikaan syksyllä 2017.

8) Miksi joukkorahoitus?

Joukkorahoituksella tavoitellaan sitä yhteisöä, jolle rahoituskohteen työ on erityisen tärkeää. Suuri joukko ihmisiä voi saada kokoon suurenkin summan pääomaa, mutta yksittäisen sijoittajan riski ei kasva liian suureksi. Saadaan yhdessä aikaan asioita, jotka ovat tärkeitä.
 
Osallistuessasi Samsaran uuden leipomon joukkorahoitukseen, investoit kiertotalouden kehittämiseen, lähiluomuruoan tuotantoon ja paikalliseen talouteen.
 
Sijoituksellesi on odotettavissa vain maltillista tuottoa – ennen kaikkea sijoituksen arvo on uudenlaisen tuotannon mallin syntymisessä.

1) Mitä on tulevaisuuden ruoka?

2) Leipomo

 • Mihin leipomo rakennetaan?
 • Miksi Samsara rakentaa uuden leipomorakennuksen?
 • Minkä kokoinen leipomosta tulee?
 • Paljonko leipomossa leivotaan leipää päivässä?
 • Mistä leipää voi ostaa?
 • Montako henkeä leipomo työllistää?
 • Mitä tapahtuu, jos Knehtilässä on katovuosi?

3) Samsara oy

 • Kuka omistaa Samsara oy:n nyt?
 • Ketkä ovat aktiiviset toimijat?
 • Mitä Samsaran nimi tarkoittaa?
 • Ketkä perustivat Samsaran?

4) Talous

 • Paljonko leipomon rakentaminen maksaa?
 • Mitä jos rakentaminen tulee maksamaan suunniteltua enemmän?
 • Mitä jos rakennushanke ei toteudu?
 • Millainen yhtiön taloustilanne on?

5) Osakkeet

 • Paljonko Samsaran osake maksaa?
 • Montako osaketta voin ostaa?
 • Jos ostan Samsaran osakkeen, voinko menettää rahani?
 • Jos ostan Samsaran osakkeen, milloin saan siitä osinkoa?
 • Jos ostan osakkeen, mihin voin vaikuttaa?
 • Jos ostan Samsaran osakkeen, saanko aina ilmaista leipää?
 • Jos ostan Samsaran osakkeen, saanko vierailla leipomossa?

6) Yhteisöbondi

 • Mitä yhteisöbondi tarkoittaa?
 • Paljonko lainaa voin antaa?
 • Jos lainaan rahaa Samsaralle, voinko menettää rahani?
 • Jos lainaan rahaa Samsaralle, saanko siitä korkoa?
 • Voinko saada korkoni leipänä?
 • Kuinka pitkän ajan kuluttua saan rahani takaisin?
 • Jos annan lainan, mihin voin vaikuttaa?
 • Jos annan lainan, saanko aina ilmaista leipää?
 • Jos annan lainan, saanko vierailla leipomossa?

7) Tukiosto

 • Mitä tukiosto tarkoittaa?
 • Mihin tukioston rahat menevät?
 • Mitä muuta saan tukiostolla?
 • Jos teen tukioston, saanko vierailla leipomossa?

8) Miksi joukkorahoitus?

Pin It on Pinterest

Share This