Laajasalo-Degerö seura on tarjonnut usealle nuorelle hänen elämänsä ensimmäisen työpaikan kesäkahvila Britassa

Seurakunta haluaa tuoda lisää yhteisöllisyyttä Laajasaloon
Roihuvuoren seurakunta toivottaa yhdessä Laajasalon toimijoiden kanssa Kruunuvuorenrannan uudet asukkaat tervetulleiksi viemällä kaikille tervetuliaiskassin. Kassi sisältää tiedotteita, paikallisen K-kauppiaan lahjoittaman ruisleivän sekä kutsun brunssille Laajasalon kirkolle.

Roihuvuoren seurakunnan koordinoima Ole hyvä -palvelu eli keikka-apu käynnistyi syksyllä 2017. Palvelu tarjoaa kertaluonteista apua ikäihmisille esimerkiksi ostoksille, ulkoiluun tai lääkärissä käyntiä varten. Seurakunta toteuttaa palvelua yhdessä SPR:n ja Rudolfin palvelukeskuksen kanssa Laajasalossa, Roihuvuoressa ja Herttoniemessä.

Seurakunta on ollut aktiivinen myös Laajasalon muiden toimijoiden koollekutsujana. Kokoontumisissa on yhdessä pohdittu Kruunuvuorenrannan kehittämistarpeita ja pyritty viemään viestiä Helsingin kaupungille.

Syksyllä 2018 seurakunta toteutti kymmenen syvähaastattelua Kruunuvuorenrannan asukkaille, joilla kartoitettiin heidän toiveitaan ja tarpeitaan oman alueensa kehittämiseksi. Haastattelujen perusteella tarvetta tuntuu olevan kaikelle toiminnalle, joka edistää yhteisöllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. “Elämä on nykyään hektistä. Suurella osalla on jatkuva aikapula. Paikallistalous voisi tarjoamiensa palvelujen kautta mahdollistaa enemmän vapaa-aikaa”, sanoo Roihuvuoren seurakunnan projektityöntekijä Misku Välimäki.

Paikallistalous lisää yrittämisen mahdollisuuksia
Yrittäjä Kati Stenman perusti Makupisteen vuonna 2016, koska halusi tarjota laadukasta eettisesti ja ekologisesti tuotettua ruokaa ihmisten lähelle. Perheellisenä Kati tuntee arjen kuormittavuuden ja toivoo palvelunsa helpottavan arkea.  Ekologiset arvot ovat Katille tärkeitä: hän toimittaa ihmisille sesongin mukaista lähi- ja luomuruokaa mahdollisimman läheltä. Suurin osa kaupan ruokatarjonnasta tulee kotimaisilta pientuottajilta, joten jokainen tällainen ostos tukee paikallistaloutta jossain päin Suomea. Kati toivoisi yrityksensä myös työllistävän ja luovan yhteisöllisyyttä.

Katin haaveena on nähdä Laajasalo, jossa on paljon kauppa-autopysäkkejä ja yhteisöllisiä noutopisteitä, jotka mahdollistavat ihmisten kohtaamisen, tutustumisen ja muunkin paikallisen toiminnan alkamisen.

Kati on valmis myös verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa ja heittää haasteen myös asiakkaille: miten Makupisteen palvelua voisi jalostaa ja millaisia yhteistyömuotoja kehittää niin, että se tukisi asukkaita mahdollisimman hyvin ja toisi myös mahdollisimman paljon lisäarvoa alueen paikallisille toimijoille?

Pin It on Pinterest