Gaijan luomukylä

Gaijan Luomukylä sijaitsee peltojen ja järven ympäröimällä tontilla Etelä-Pohjanmaan laitamilla Ähtärissä. Gaijalaiset haluavat asua maalla ja kehittää kestävän kehityksen mukaista yhteisöllistä asumismuotoa. Luomukylä on ensisijaisesti asukkaittensa koti.

Gaijan Luomukylän Yhteisöbondi oli joukkovelkakirjalaina Gaijan Luomukylä ry:n toteuttaman esiselvityshankkeen rahoittamiseksi.

www.gaija.fi

Gaijan tarina

Gaijan luomukylä sai alkunsa vuonna 2006, kun entinen vanhainkoti jäi tyhjilleen edellisen yhteisön jäljiltä ja kasa nuoria muutti kaupungista maalle opettelemaan uusia elämänmalleja. Aluksi kolmen hengen voimin lämmitettiin valtavaa kivistä päärakennusta. Sittemmin Gaijaan on kerääntynyt 30 hengen porukka aikuisia ja lapsia.

Vuonna 2012 perustettiin Gaijan Luomukylä ry, jonka tavoitteena on toimia hyvän, terveellisen, ekologisen, turvallisen ja viihtyisän asumisen ja elämänlaadun puolesta. Yhdistys kehittää maaseudun ekologisia toimeentulomahdollisuuksia, elävöittää maaseutua, edistää luomutuotteiden suosioita ja ympäristömyönteistä ajattelua sekä tekee tunnetuksi ekologista elämäntapaa.

Gaijan Luomukylä ry järjestää pienimuotoisia kulttuuri- ja keskustelutilaisuuksia, käsityöpajoja, villivihannesten käyttö- ja keruutapahtumia, perinnetaito- ja hyvinvointikursseja sekä maatilaelämään tutustumisia.

Gaijassa oli mietitty yhteisön vuokraaman kivitalon remontointia ja käyttöä. Ideoitiin, että kivitaloon voisi perustaa Ekologisen elämäntavan osaamiskeskuksen. Vuonna 2013  käynnistettiin esiselvityshanke, johon saatiin EU:n leader-tuki -rahoitus. Tavoitteena oli verkostoitua lähiseudulle ja ympäri Suomea osaamiskeskuksen tiimoilta, kerätä tietoa erityyppisten ekokylien toimivuudesta sekä luoda työpajoja osaamiskeskuksen toiminnoille.

Hankkeessa syntyi perinne- ja kädentaitojen työpajoja, aloitettiin kurssitoimintaa ja opettavaa luontotoimintaa sekä Green Care -toimintaa. Ryhdyttiin tuottamaan ohjelmapalveluita ja koostettiin Taitajarekisteri. Yhteistyö Ähtärin kirjaston ja nuorisotoimen kanssa koettiin tärkeäksi. Hankkeen perusteella havaittiin tarve Ekologisen elämäntavan osaamiskeskukselle ja hankeryhmä ehdottikin yhdistyksen hallitukselle sen perustamista.

Miten rahoitus kerättiin

Hanke rahoitettiin 16.000 euron yhteisöbondilla, jossa vähimmäissijoitus oli 100 euroa. Yhteisöbondi lanseerattiin joulu-helmikuussa 2013- 2014. Markkinointia varten tehtiin esite, jossa kerrottiin yhdistyksestä, esiselvityshankkeesta, yhdistyksen taloudesta ja rahoitukseen liittyvistä riskeistä.

Sijoituksen korkovaihtoehdot olivat  0 %, 1 % ja 2 %. Laina-aika oli 2 vuotta ajalla 1.2.104-31.1.2016.

Yhteisöbondia markkinoitiin yhteisön ystäville ja muille ekokylille sekä eettisestä rahoituksesta kiinnostuneille. Bondista kerrottiin myös Tampereella Tallipihan joulutorilla.   

Yhteisöbondia tuli ostamaan 61 sijoittajaa, joista kuusi oli yhteisöjä ja loput 51 yksityishenkilöitä eri puolelta Suomea. Sijoitukset vaihtelivat 100 eurosta 2 000 euroon. Seurantaryhmään tuli mukaan 11 sijoittajaa.

Hankkeen omarahoitukseen tehtiin vapaaehtoistyötä 265 tuntia. Loput rahoituksesta kerättiin tapahtumatuottoina ja jäsenmaksuista.

Hanke eteni suunnitellusti, toi tavoitteiden mukaisia tuloksia ja poiki myös uusia ideoita.

Esiselvityksen loppuraportti hyväksyttiin 2015 vuoden alussa, jonka jälkeen ELY-keskus maksoi hankkeen saaman Leader-tuen yhdistykselle. Sijoittajille palautettiiin lainat korkoineen huhtikuussa 2015.

rahoittajaa

euroa koossa

TOTEUTUNUT

Mitä:
Leader -esiselvityshankkeen rahoitus

Rahoituksen hakija:
Gaijan luomukylä ry

Miksi:
 Gaijassa oli mietitty yhteisön vuokraaman kivitalon remontointia ja käyttöä. Ideoitiin, että kivitaloon voisi perustaa Ekologisen elämäntavan osaamiskeskuksen. Vuonna 2013  käynnistettiin esiselvityshanke, johon saatiin EU:n leader-tuki -rahoitus. Tavoitteena oli verkostoitua lähiseudulle ja ympäri Suomea osaamiskeskuksen tiimoilta, kerätä tietoa erityyppisten ekokylien toimivuudesta sekä luoda työpajoja osaamiskeskuksen toiminnoille.

Paikka:
Ahtäri

Rahoitustarve yhteensä:
16.000

Rahoitustyyppi:
Yhteisöbondi

Pin It on Pinterest

Share This