Kaisa Seppänen

Koulutustaustani on metsäalalta: opiskelin Metsätalouden perustutkinnon Uudenmaan Maaseutuopistossa ja Metsätalousinsinöörin tutkinnon Hämeen Ammattikorkeakoulussa Evolla. Samalla kun tunsin oloni kotoisaksi suomalaisessa metsässä, halusin sieltä myös mahdollisimman kauas: ammattikorkeakouluopintojen aikana hakeuduin Keniaan vaihto-opiskelijaksi.

Tältä reissulta jäin kehitysyhteistyön pariin. Olen ollut töissä suomalaisissa kansalaisjärjestöissä ja työskennellyt ja asunut Keniassa, Indonesiassa ja Nepalissa lähinnä metsä- ympäristö- ja maaseutukehityshankkeiden parissa. Työni on käsittellyt muun muassa kestävää, hajautettua energiantuotantoa, ilmastonmuutoksen ja metsäkadon suhdetta ja metsäoikeuksia, vesitaloutta ja sanitaatiota sekä nuorisotyötä. Vuonna 2008 tein ylemmän korkeakoulututkinnon (Master of Arts in Environment and Development) Lontoossa, King’s College London’ssa.

Suomeen palattuani kiinnostuin entistä enemmän kestävästä taloudesta ja eettisestä pankkitoiminnasta. Halusin nähdä, voiko tuottavalla sijoitustoiminnalla olla maapallon ja ihmisoikeuksien kannalta hyviä vaikutuksia. Olen vakuuttunut siitä, että suurin osa ihmisistä ei halua enää tukea talousjärjestelmää, jossa maksimaalinen voitto on talouden ainut tavoite ja rahaa tehdään pelkän rahan takia: Raha on saatava palvelemaan yhteistä hyväämme. En malta odottaa, että saan tarjota tavallisille ihmisille tilaisuuden sijoittaa omia säästöjään kohteisiin, joilla on yhteiskunnan ja maapallon kannalta kestävä ja positiivinen vaikutus.

Ehta Raha – tutustu koko tiimiin

Kaisa Seppänen

Kaisa Seppänen

Pin It on Pinterest

Share This