Tiina Kuisma

Olen työskennellyt ensin opettajana ja kouluttajana, jonka jälkeen myös ikäihmisten sosiaalipalveluiden kentällä mm. yhdeksän vuotta yksityisen palvelukodin johtajana. Osuuskunta Ehtan toiminnassa yhdistyvät ne arvot ja asiat, jotka koen omassa elämässäni ja maailmassa tärkeiksi. Olen vakuuttunut siitä, että viimeistään nyt on ryhdyttävä pitämään huolta tulevaisuuden sukupolvien mahdollisuudesta saada vastaanottaa elävä ja monimuotoinen Maa vesistöineen ja ilmakehineen. Se on mahdollista, jos me ihmiset teemme yhteistyötä viisaasti ja vastuullisesti. Globaalissa maailmassa tärkeät kysymykset lopulta kiertyvät ihmiseen itseensä: kuinka yksilönä ymmärrän itseni osana luomakuntaa, ihmiskuntaa, ympäröivää yhteiskuntaa ja osallisuuttani myös lähipiirin paikallisyhteisössä. Eettinen talous on tärkeä osa vaikuttamista. Se luo suuntaviivoja valinnoille, jotka johtavat kestävän kehityksen tulevaisuuteen.

  • U-lab-kouluttautuminen/ Otto Scharmer
  • Projektit ja kestävä kehitys  –koulutusohjelma / AaltoPro
  • Tulevaisuuden kestävän talouden johtajakoulutus, erikoistumiskoulutus / Sitra
  • Yhteiskunnallinen yrittäjyys / SYY-akatemia
  • Kasvatustiede, aikuiskasvatus / Helsingin Yliopisto
  • Kulttuurien tuntemus / Helsingin Yliopisto, opetusalan täydennyskoulutuskeskus
  • Sosiaali- ja terveysalan kehitysohjelma, sosiaalipalvelut, markkinointi, projektityöskentely/ Helsingin diakoniaopisto
  • Steinerkoulun luokanopettaja / Snellman-korkeakoulu
  • Peruskoulun luokanopettajakoulutus, Jyväskylän yliopisto

Ehta Raha – tutustu koko tiimiin

Tiina Kuisma

Tiina Kuisma

pedagogi, kouluttaja, yhteiskehittämisen työpajat, ikäihmisten sosiaalipalvelut kestävän kehityksen projektit, paikallistalouden työryhmät,

Pin It on Pinterest

Share This