Laajasalon paikallistalouden työpaja toteutettiin Ylistalolla lauantaina 23.3.2019 klo 13-17.

Työpajaan saapui 14 osallistujaa. Suurin osa oli Laajasalon kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita, joista valtaosa oli myös yrittäjiä tai suunnittelivat yrityksen perustamista. Kolme yrittäjää oli ilmoittautunut mukaan, mutta eivät lopulta päässeet tulemaan.  Kaupungilta työpajassa oli mukana yritysluotsi Heidi Lihr.  

Musiikkituokion virittämällä esittäytymiskierroksella aloitettiin verkostoituminen ja paikallistalouden kartoitus: Osallistujia kehotettiin etsimään pari, jota he tuntevat mahdollisimman vähän. Parilta kysyttiin, ketä he ovat, mitä tekevät, miksi he tulivat ja mitä paikallista palvelua he käyttivät viimeksi. Kumpikin pari esitteli lopuksi toisensa. 

Teoriaosuudessa Kaisa Seppänen kertoi lyhyesti mitä on paikallistalous, sekä kävi läpi yrittäjille tehdyn kyselyn tulokset. Todettiin, että kyselyyn vastanneet yrittäjät haluavat verkostoitua ja tuntea aluetta ja sen mahdollisuuksia paremmin.

Sen jälkeen siirryttiin karttatehtävään, eli alettiin yhdessä kirjoittaa post-it lapuille paikallisia yrityksiä ja palveluita. Ylistalon seinälle oli edellisenä iltana piirretty Laajasalon kartta. Todettiin, että vaikka palveluita (sekä kaupallisia että julkisia ja vapaaehtoisvoimin toimivia) kerättiin 98, kyseessä on varmasti vain pieni osa kaikista paikallisista palveluista.

“Onpas täällä paljon yrityksiä, mutta miten tavoitan heidät? Tarvitsen usein alihankintana palveluita, ja suosisin mielelläni paikallista, tuttua yrittäjää. Nyt voin kuitenkin löytää sellaisen ainoastaan sattumalta.” (Laajasalolainen yrittäjä ja työpajan osallistuja)

Alettiin miettiä, miten Laajasalon paikallistalouden karttaa voisi kehittää palveluhakemistoksi tai yrittäjien yhteiseksi verkostoitumisalustaksi. Mietittiin erilaisia vaihtoehtoja, kuten valmiita alustoja (Facebook, Google Maps), tai uuden interaktiivisen verkkosivuston perustamista. Mietittiin verkkosivuston kuluja ja kuka ylläpitäisi sitä. Ideoitiin myös “käräytä yrittäjä” – kilpailua, jossa asukas voisi ilmoittaa paikallisen yrittäjän portaaliin kehumalla tätä ja saada sitä kautta vaikka jotain alennusta yrittäjien palveluista.

Tarvekartoitus –osiossa jokainen sai ensin hetken miettiä mitä asiaa Laajasalon paikallistalouteen liittyen hän haluaisi työstää juuri nyt. Sen jälkeen valittiin taas pari, jonka kanssa lähdettiin dialogikävelylle ulos. Kumpikin sai puhua omasta tarpeestaan viisi minuuttia vuorotellen, toisen tehtävä oli vain kuunnella ja korkeintaan esittää tarkentavia kysymyksiä parin tarpeesta. Kun palattiin sisälle, jokainen kirjoitti uudestaan nyt tarkentuneen tarpeensa.

Tarpeet esiteltiin muulle ryhmälle ja niistä keskusteltiin innokkaasti. Tämän jälkeen jakauduttiin kolmeen työryhmään, jolla oli 15 minuuttia aikaa tehdä toimintasuunnitelma siitä, miten asiassa edetään.

Ratkaisuvaiheessa keskusteltiin 15 minuuttia konkreettisista askelista eteenpäin omissa projekteissa. Muodostui kolme ryhmää:

  • Keittiöryhmä: eräs osa-aikainen yrittäjä tarvitsi keittiötilaa käyttöönsä satunnaisesti. Toinen tiesi alikäytössä olevasta suurkeittiöstä. Ryhmä teki toimintasuunnitelman, miten asiaa edistetään käytännössä.
  • Laajasalo-Degerö Seuran ryhmä alkoi suunnitella miten paremman viestinnän kautta voidaan alkaa parantaa laajasalolaisten (erityisesti uusien kruunuvuorenrantalaisten ja vanhojen asukkaiden) yhteishenkeä.
  • Viljelypalstaryhmä halusi tutkia miten he voisivat saada Jollaksen kartanon alueella olevan joutilaan maa-alueen yhteisölliseen viljelypalstakäyttöön. Ryhmä ideoi eri mahdollisuuksia.

Loppupiirissä osallistujat kertoivat ajatuksiaan ja tunnelmiaan työpajasta:

“Jäi hyvä fiilis. Tutustuin ihmisiin ja nyt voin ottaa heihin yhteyttä tarvittaessa.” (aktiivinen asukas)

“Verkostoituminen oli tärkeää, energia jonka saimme toisistamme ruokki itseään. Osallistava ote oli toimiva” (tuleva laajasalolainen yrittäjä)

“Olen iloinen että Ehta Raha otti yhteyttä ja että olen juuri se yritysluotsi, jonka vastuualueeseen tämä kuuluu. Olen nähnyt monia yhteisöjä; täällä on niin hyvä henki että älkää kadottako sitä.  Usko voi loppua, epäonnistumisia tulee varmasti mutta älkää luovuttako. Kiitos hyvistä järjestelyistä.” (yritysluotsi Heidi Lihr)

 

Työpajan keskeisiä oivalluksia:

  • Laajasalon yrittäjät haluavat verkostoitua ja tuntea toisensa.
  • Laajasalon asukkaat ja yrittäjät haluavat tukea paikallistalouden kehittymistä ja ostaa paikallisia palveluita, mutta tällä hetkellä heillä ei ole mitään keinoa löytää toisiaan.
  • Laajasalon yhteishengen täytyy kehittyä ja kasvaa, erityisesti nyt kun asukasmääräkin kasvaa. Paikallisten palveluiden tunteminen ja löytäminen tukee tätäkin tavoitetta ja toisinpäin.
  • Verkostoituminen ja toistemme tunteminen antaa energiaa jatkaa työtä
  • Elävä paikallinen identiteetti, joka tunnistetaan yhteisesti on tärkeä asia

 

Koko hankkeen raportin voit ladata pdf-tiedostona tästä

Pin It on Pinterest

Share This