Korkean tason kokous Helsingin Pörssissä. Kunniavieraana YK-johtajia, pohjoismaisia ministereitä ja pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia. Avajaispuheenvuoroissa käsitellään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita,  ilmastonmuutosta, energiakriisia, ruokakriisiä, vesikriisiä ja maailman pakolaiskriisiä. Mistä on kysymys?

YK:n “kestävän kehityksen aloite pörsseille” (Sustainable Stock Exchanges Initiative) on vuonna 2009 YK:n johdolla perustettu pörssien yhteiskuntavastuualoite. Sen tavoitteena on lisätä vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä pörssiyhtiöissä liittyen niiden ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon (niin sanotut ESG-vastuut eli Environmental, Social and Corporate Governance).

4.11. 2015 YK:n aloite sai yhdeksän uutta jäsentä, kun Helsingin Pörssi liittyi siihen yhdessä muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pörssien kanssa. Samalla järjestettiin Sustainable Stock Exhanges Regional Dialogue eli Pohjoismaiden ja Baltian aloitteen keskustelukierros. Helsingin Pörssi isännöi tilaisuutta toimitusjohtajansa Lauri Rosendahlin johdolla.

Aloite ei sido pörssejä tai pörssiyhtiöitä varsinaisesti mihinkään, vaan sen tarkoitus on olla pörseille “vertaisoppimisen alusta” jossa jaetaan kokemuksia ESG-raportoinnista ja ESG-asioiden kohentamisesta. Keskustelua on tarkoitus käydä yhdessä lainsäätäjien, sijoittajien ja listattujen yhtiöiden kanssa.

Ovatko pörssiyhtiöt sitten tosissaan parantamassa maailmaa? Niiden tehtävähän on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Vastuullisuus on kuitenkin taloudellisesti kannattavaa, vakuutti Magnus Billing, Nasdaq Nordiq’n toimitusjohtaja. Hänen mukaansa varsinkin pitkäaikaiset, institutionaaliset sijoittajat pitävät korkeaa yhteiskuntavastuullisuutta riskiä pienentävänä tekijänä.

Myös Latviassa pörssiyhtiöitä rohkaistaan entistä parempaan yhteiskuntavastuuseen ja raportointiin vetoamalla parempaan tulokseen. Kansainvälisten sijoittajien vakuuttaminen vaatii kansainvälisten standardien noudattamista, Latvian Pörssin toimitusjohtaja Daiga Auzina-Melalksne kertoo kannustavansa pörssiyhtiöitään.

Yhteiskuntavastuullisuuden raportointi on pörssiyhtiöille kuitenkin vapaaehtoista ja vapaamuotoista. Pitäisikö raportoinnin olla yhdenmukaista ja pakollista,jotta sijoittaja voisi paremmin luottaa siihen ja vertailla eri yhtiöitä keskenään, tilaisuudessa pohdittiin.

Sijoittajat toivovat yhtenäisempää raportointia, kommentoitiin yleisön joukosta. Auzina-Melalksne ei lämmennyt ajatukselle: Se sulkee pois monia pienemmän koon yrityksiä, joilla ei ole samaa kapasiteettia kuin isoilla. Jos vastuullisuus on korkealla ja raportointi yhtenäisen tarkkaa,  sijoittajan on silloin myös alennettava välittömiä tuotto-odotuksiaan, hän muistutti. Helsingin Pörssin toimitusjohtaja Lauri Rosendahl kertoi, että hänenkin mielestään itsesääntely toimii parhaiten. Esimerkiksi heidän hallituksessaan on 28% naisia vaikka mitään kiintiöitä ei ole säädetty.

Helsingin Pörssillä on halua ainakin profiloitua edelläkävijänä myös ympäristövastuussaan. Se teetti Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitran kanssa tutkimuksen listattujen yhtiöidensä hiilidioksidipäästöistä, jossa todettiin Helsingin Pörssin olevan vähähiilisempi kuin keskeiset vertailuindeksit.

Vähähiilisyys ei kuitenkaan vielä kerro mitään tarvittavasta energiamurroksesta, jos haluamme pysäyttää maapallon lämpenemisen alle kahden asteen. Olisiko jo aika alkaa aktiivisesti tukea sijoituksillamme vain yhtiöitä, jotka ovat tosissaan viemässä maailmaa parempaan suuntaan, oli kyse sitten kokonaan uusista, ilman fossiilisia polttoaineista toimivista energiaratkaisuista tai muista aidoista muutoksista parempaan suuntaan?

Aiheesta muualla kirjoitettua:

 

Pin It on Pinterest

Share This