Osuuskunta Ehta Raha myönsi marraskuussa 2018 2.660 euron pienlainan Emmaus Aurinkotehdas ry:lle. Lainalle koottiin takuupiiri, johon saatiin 8 yksityishenkilöä takaajaksi. Henkilökohtaiset takaukset vaihtelivat 120 – 1.250 euron välillä. Laina käytettiin Ulkoasiainministeriön rahoittaman kehitysyhteistyöhankkeen siltarahoitukseen.

Emmaus Aurinkotehdas tarvitsi lainan, sillä 10% avustuksesta maksetaan sille vasta loppuraportin hyväksymisen jälkeen.  Hanketta Alkuperäiskansojen oikeudet ja kulttuuri adivasien metsäyhteisöissä toteutettiin vuoden 2018 loppuun asti Intian Chhattisgarhin ja Madhya Pradeshin osavaltioiden alueella keski-Intian itäosissa.

Adivaseihin kuuluu useita heimoja, joiden kulttuuri ja elämäntapa perustuvat metsien kestävään hyödyntämiseen. Hankkeessa työskenneltiin erityisen haavoittuvien heimojen (Baiga, Pahadi Korba ja Birhor) parissa. Metsistä he saavat mm. ruoan, asunnon, lääkkeet keräilyn ja viljelyn avulla. Perimätieto siirtyy sukupolvilta toiselle ja metsien biologinen monimuotoisuus on adivasien elämäntavalle keskeistä. Metsät ovatkin säilyneet Intiassa adivasien asuttamilla ja hallitsemilla alueilla paremmin kuin muiden asuttamilla ja hallitsemilla alueilla.

Metsiä kuitenkin uhkaavat hakkuut, kaivokset, plantaasit ja jopa luonnonpuistojen ja suojelualueiden perustaminen ja niiden mukana turismi. Perimätieto on vaarassa kadota, sillä sitä ei vielä opeteta tavallisissa kouluissa, joita adivasienkin lapset käyvät. Vuonna 2006 säädetyn metsälain perusteella adivasit itse määrittelevät heille perinteisesti kuuluneet oikeutensa käyttää ja hallita metsäalueita, ja hakevat sitten näille oikeuksille virallista rekisteröintiä.

Rekisteröintiprosessi ja hakemuksia hyväksyvien komiteoiden toiminta ei kuitenkaan aina noudata lain henkeä ja miljoonia hakemuksia onkin vielä hyväksymättä. Jos hakemuksia ei hyväksytä, ihmisiä voi odottaa jopa häätö kodeistaan ja metsistä. Vaikuttamistyötä ja adivasien metsiensuojelun asiantuntemuksen tukemista onkin vielä paljon tekemättä, kertoo Ville-Veikko Hirvelä Emmaus Aurinkotehdas ry:stä.

Veera Rönkkö vieraili Kurin kylässä 2017-2018 taitteessa. Hän kirjoittaa:

Kurin kylää ympäröi ennen tiheä metsä, joka nyt on kadonnut metsähallituksen tekemien hakkuiden myötä. Kyläläiset kertoivat: ”Jos saamme yhteisömetsämme rekisteröityä, haluamme istuttaa sinne mahuaa, bambua, dendua ja muita puita sekä yrttikasveja. Kadonneiden kasvien siemeniä aiomme hakea muista metsistä, jotta saamme hävinneet lajit palaamaan.” Yhteisömetsän rekisteröinnissä on kuitenkin ollut paljon hankaluuksia ja kyläläisten puheessa kuuluukin vahva kyllästyminen hallituksen toimintaan, joka on vuosien varrella ollut täynnä tyhjiä lupauksia.

Emmaus Aurinkotehdas maksaa lainan takaisin 4% korolla. Pidemmän tähtäimen haaveena Osuuskunta Ehta Rahalla on perustaa pienlainarahasto, josta voitaisiin antaa samantyyppisiä pienlainoja muillekin.

Lue lisää adivaseista:

https://adivasi-info.net/

Lue Maan ystävien lehdistötiedote vetoomuksesta, jolla pyritään välttämään adivasien karkotukset metsistä

http://maanystavat.fi/Press_release%3A_india_demanded_to_prevent_forced_evictions_of_millions_of_forest_dwellers

Pin It on Pinterest

Share This