Riski on mikä tahansa tapahtuma, joka saattaa toteutua. Sillä voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus yhteiskunnallisen yrityksen tarkoituksen toteutumiseen. Riskienhallinta on prosessi, joka auttaa pärjäämään epävarmuuden keskellä paremmin. Riskienhallinnan avulla yritys tai yhteisö voi tehdä ennakoivia, aktiivisia toimenpiteitä resurssiensa ja voimavarojensa suojelemiseksi.

Malcolm Hayday, Charity Bank, pankkiiri ja pankin perustaja, puhuu riskien kartoittamisen tärkeydestä näin: 

“On erittäin tärkeää, että jokaisella teistä on riskikartta. Vaikka olisitte vasta startup tai vaikka pelkkä idea, on olennaista, että osaatte kartoittaa teitä koskevat riskit. Ja mikä vielä tärkeämpää – riskikarttaa ei vain tehdä ja laiteta pöytälaatikkoon, vaan sen pariin täytyy palata säännöllisesti. Jos olet yrittäjä, jopa kerran kuukaudessa. Jos olet hallituksessa, ehkä neljännesvuosittain.

Riskikartassa tulee olla tärkeimmät kolmesta viiteen riskiä, joiden arvioitte olevan toimintanne kannalta strategisia riskejä. Näistä lähdetään porautumaan yksityiskohtiin: operationaaliset eli toiminnan pyörittämiseen liittyvät riskit jne. Mutta kaikista tärkeintä on, että riskikartta ei ole staattinen vaan elävä työkalu.

Siksi kannustan teistä jokaista ja teidän kaikkia kollegojanne tutustumaan tähän riskikarttatyökaluun. Siinä on ikäänkuin liikennevalosysteemi, joka kertoo millaisia riskejä olette valmiita ottamaan. Jos riski on keltainen tai jopa punainen, on sille tehtävä jotain.

Ja voi olla, että jonain kauniina päivänä koko suunnitelmanne on mennyt mönkään, sillä vaikkapa hallitus on jonkin olennaisen muutoksen lainsäädäntöön. Jos ette ole olleet tietoisia tästä riskistä, liiketoimintanne voi hävitä kartalta. Eli riskikartta auttaa näyttämään ne asiat, joihin teidän on keskityttävä.

Jos joskus tulette siihen pisteeseen että teidän on esittäydyttävä pankinjohtajalle tai muulle rahoittajalle ja teillä on esittää heille riskikartta – se saattaa teidät pitkälle luottamuksen voittamisessa. Riskikartan perusteella rahoittaja voi päätellä, että te tiedätte mitä olette tekemässä.

Riskienhallinnan hyödyt

  • Huomaamatta jääneet riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan
  • Riskit voidaan rajoittaa siedettävällä tasolle
  • Saadaan lisää informaatiota mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
  • Antaa sidosryhmien jäsenille lisää varmuutta haluttujen tulosten saavuttamisessa

Lataa riskikarttatyökalu Rahoitusvoimalan työkirjasta: Osa 7: Riskien tunnistamisesta toimintavarmuutta

 

Pin It on Pinterest

Share This