Viime vuoden marraskuun 30. päivä päättyi Samsaran luomuleipomon rahoituskampanja uuden leipomorakennuksen rakentamiseksi osaksi Palopuron agroekologista symbioosia Hyvinkäällä.

Samsaran yhteisörahoituksessa kerättiin yhteensä 110 990 euroa 154 sijoittajalta. Osakeantiin tuli merkintöjä 62 300 euron edestä ja bondeja merkittiin 48 000 eurolla. Hyvinkään Toimarille jaettavaksi toimitettavaan leipään tehtiin tukiostoja 790 eurolla. Keskimääräinen sijoitus oli 712 euroa (mediaani 12 005 €).

Kampanjan yhteydessä tehdyn palautekyselyn mukaan rahoittajille oli erityisen tärkeää tietää, mistä heidän syömänsä leipä tulee ja edistää kiertotalouden toteutumista suomalaisessa maataloudessa. Sijoitukselle saatavaa tuotto koettiin vähiten merkitykselliseksi. Rahoitukseen osallistuneet kokivat sijoittamisen olleen helppoa ja sijoittamiseen liittyneen informaation olleen riittävän selkeätä.

Lue tarkemmin palautteesta: https://ehtaraha.typeform.com/report/YWz2mk/Ol7a

Merkityksellistä työtä

Leipomoyrittäjä Peter Zukalen näkökulmasta rahoituskampanja oli antoisa muutenkin kuin rahoituksen saamisen kannalta.

“Leipomon kehittäminen yhä ympäristöystävällisemmäksi tuo työhöni motivaatiota ja mielekkyyttä”, sanoo luomuleipomoiden edelläkävijä Samsaran leipuri.

Kampanja lisäsi myös Samsaran tunnettuutta varsinkin Hyvinkään seudulla. Lisäksi kampanjan kautta löytyi uusia kontakteja asiakkaisiin ja leivälle uusia myyntikanavia, kuten REKO-ruokapiirit.

Rakennuspaikan muutosta mietitään

Hyvinkään palotarkastaja kävi katsomassa suunniteltua rakennuspaikkaa. Selvisi, että leipomon etäisyyden kuivurista pitäisi olla vähintään sama kuin kuivurin korkeus, mikäli paloluokituksen haluaa pitää alhaisena. Markus, Pepe ja arkkitehti Petteri Patolinna kokeilivat erilaisia vaihtoehtoja konehallin yhteyteen, mutta mikään niistä ei oikein vaikuttanut toimivilta.

Kuva viljakuivurista ja etäisyydestä.

Viljakuivurin korkeuden verran pitäisi olla etäisyyttä leipomorakennukseen.

Vaihtoehdoksi mietitään leipomon rakentamista parkkipaikan viereen pellolle. Pellolta otetaan tällä viikolla maaperänäytteet ja tehdään maaperätutkimus. Leipomon saa rakentaa konehallin yhteyteen, mutta silloin paloluokituksen täytyy olla korkeampi (joltain osin paloluokkaa 9). Rakennuslupaa varten ei tarvitse tehdä uusia piirustuksia, mutta rakennuslupa odottaa paikan valintaa. Maaperätutkimuksen tiedot siis tarvitaan.

Rakennuspaikan selviämisen jälkeen tehdään leipomon tarjouspyyntökierros. Samsaran hallitukseen on tullut mukaan Kai Schulz, joka lähtee rakentamishankkeeseen mukaan. Tarjouspyyntökierrokseen otetaan mukaan myös rakennusmestari.

Kun rakennuspaikka on selvinnyt lähdemme hakemaan pankeista rakentamiseen tarvittavaa lisälainaa paikallisilta pankeilta Hyvinkäällä sekä Finnveralta. Tavoitteena on, että toukokuussa rakentamisen ja siihen liittyvän rahoituksen suhteen oltaisiin selkeämmillä vesillä.

Biokaasuun haetaan investointitukea

Biokaasun tuotantoa varten on perustettu Palopuron Biokaasu Oy, jossa ovat mukana Nivos Oy, Metener Oy, Knehtilän tila ja Koppelmäen Kari. Biokaasuvoimalaan on haettu investointitukea Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mikäli haettu tuki saadaan, etenee hanke vauhdilla. Jos tukea ei saada, niin etenemistä joudutaan Nivos Oy:ssä hieman miettimään. Biokaasulaitoksen vaatimaan ympäristölupaan liittyy myös selvittämistä. Tavoitteena kuitenkin on, että omaa biokaasua saadaan vielä tämän vuoden kuluessa.

Pin It on Pinterest

Share This