Rahoitusvoimalan työryhmäläiset kävivät opintomatkalla Budapestissä tutustumassa yhteiskunnallista yrittäjyyttä pitkäjänteisesti kehittäneeseen organisaatioon, NESsT:iin.

Osallistuimme portfoliossa olevien yritysten tapaamiseen ja pitch-tapahtumaan, jossa olivat paikalla Itä-Euroopan suurimmat yhteiskunnallisista yrityksistä kiinnostuneet sijoittajat. Samaan aikaan juhlittiin NESsT:in 20 -vuotispäiviä.

Tarve kestävälle hyvälle työlle – miksi ja miten NESsT syntyi?

NESsT on säätiö, joka perustettiin Oaklandissa USA:ssa vuonna 1997. NESsTin perustajat Nicole Etchart ja Lee Davis olivat Berliinin muurin murtumisen jälkeen seuranneet keskisen Itä-Euroopan työllisyyden kehittymistä ja haavoittuvien ryhmien tilannetta. He huomasivat, että alueella toimi aluksi vahvasti lahjoituksiin perustuvia järjestöjä, jolla oli suuret vaikutukset, mutta pikku hiljaa lahjoittajien vetäytyessä järjestöjen vaikutukset alkoivat rapistua.

Nicole ja Lee ymmärsivät, että pelkästään lahjoituksiin perustuva avustustyö ei ole kestävää, vaan on saatava alulle vahvasti paikallista, todellisiin tarpeisiin perustuvaa, taloudellisesti kestävää yritystoimintaa joka työllistää ihmiset pysyvämmin ja riippumattomammin.

 

BagelBejgl / Atina, Serbia

BagelBejgl on serbialaisen naisten tukijärjestön perustama yritys, jonka tarkoitus on työllistää henkistä ja fyysistä väkivaltaa kohdanneita naisia. Leipomo on myös Serbian ja Belgradin ensimmäinen bagel-leipomo ja kuuluisa herkullisista tuotteistaan.

BagelBejgl tarvitsee rahoitusta leipomon laajentamiseen ja catering-palvelun kehittämiseen niin, että leipomo voisi myös tuoda tukijärjestölle tuloja niin, että järjestö voisi varmemmin turvata sellaisten naisten elämän, jotka eivät kohtaamansa väkivallan vuoksi vielä voi tehdä työtä.

Fair & Bio Coffee, Tsekki

Osuuskunta Fair & Bio Coffee paahtaa luomu- ja reilun kaupan kahvia lähellä pääkaupunkia, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi, kahvi on tuoretta ja jalostuksen tuottama arvo jää Tsekkeihin. Paahtimo ja pakkaamo työllistävät suurimmaksi osaksi vain vaikeasti vammaisia ihmisiä.

Paahtimo tarvitsee rahoitusta laitteiston parantamiseen niin, etteivät naapurit enää kärsisi paahtuvan kahvin tuoksusta sekä myynnin ja taloushallinnon järjestämiseen, jotta useamman ihmisen työllistäminen olisi mahdollista.

Ensimmäiset NESsT -säätiön lahjoittajat olivat kansainvälisiä suuria yrityksiä tai järjestöjä: UniCredit, JP Morgan, Deutche Bank, CVC and  the Community, Mid Europa Partners, ABN-Ambro. Lahjoitusvaroin vuonna 2000 avattiin ensimmäinen liiketoimintasuunnitelmakilpailu ja ensimmäinen yrityskiihdyttämöohjelma Itä-Eurooppaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, mistä Nicole on alunperin kotoisin.

Nykyään NESsT tekee konsultointia yli 50 maassa osallistuen yritysten sosiaalisen vastuun ja uusien yhteiskunnallisesti hyödyllisten yritysten kehittämiseen.

Miten NESsTin valmennukseen pääsee? 

Yhteiskunnallinen yritys voi hakeutua NESsTin rahoitusvalmiuksien kehittämisohjelmaan liiketoimintasuunnitelmakilpailun kautta. NESsT avaa kilpailuja vuosittain sen mukaan, kuinka paljon portfoliossa on tilaa. Aluksi kilpailuun saattoi hakea vain pelkällä idealla, mutta nykyään, yhteiskunnallisen yrittäjyyden tultua tunnetummaksi, NESsT valikoi portfolioonsa vain yrityksiä, joilla on jo asiakkaita ja historiaa sekä selkeä aikomus kasvamiseen.

Jokaisesta yrityksestä kirjataan samat asiat ylös muistioon, jonka perusteella portfoliovalmentaja esittelee yrityksen sisäiselle investointikomitealle. Kansainvälinen komitea kokoontuu neljä kertaa vuodessa tarpeen mukaan ja tekee valinnat niistä yrityksistä, jotka otetaan mukaan NESsTin laajempaan kehitysohjelmaan eli portfolioon.

Viisi arvioitavaa ominaisuutta NESsTin liiketoimintasuunnitelmakilpailussa

1. Tiimi Tiimin tulee olla sitoutunut yritykseen ja motivoitunut valmennukseen.

2. Myynti Yrityksellä on kokemusta myynnistä ja sillä on ajantasainen kirjanpito.

3. Tuote tai palvelu on vahva, sillä on markkinat ja asiakkaita.

4. Vaikutukset Yritys tuottaa toimeentuloa haavoittuville ryhmille.

5. Skaalautumisen mahdollisuudet Asiakkaita on enemmän kuin nykyään ehditään palvella.

Portfolio- eli hautomovaihe

Potfoliossa yritys saa valmennusta, tukea ja apurahaa toimintansa kehittämiseen siihen pisteeseen, että se voi hakea ulkopuolista rahoitusta laajenemiseen. Jokaisella yrityksellä on oma valmentaja ja valmennus on yrityksille ilmaista. Kehitystyö voi kestää kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen.

Potfoliossa yritys voi kehittää rahoitusvalmiuttaan monipuolisesti

 • Liiketoimintamalli
 • Myynti
 • Tuotantoprosessit
 • Organisaatio ja tiimityöskentely
 • Rahoituksen rakenteet
 • Taloushallinto
 • Investointisuunnitelmat ja -laskelmat
 • Verkosto ja julkisuus

Yrittäjät suoraan keskusteluun rahoittajien kanssa

NESsT esittelee yritykset jo aikaisessa vaiheessa mahdollisille sijoittajille, jotta yritykset saisivat mahdollisimman realistista palautetta. Rahoittajat pitävät NESsTiä hyvänä yhteistyökumppanina, sillä se ottaa vastuuta yrityksen kehittämisestä uuteen vaiheeseen, ja tuottaa dokumentaatiota jonka avulla rahoittajat ja yrittäjät pääsevät paremmin ymmärtämään toisiaan.

NESsT on itse ollut alueen ensimmäinen yhteiskunnallisten yritysten rahoittaja. Nyt erilaisia aikaisen vaiheen rahoitusinstrumentteja kehittävät useat luotto- ja pääomayhtiöt sekä rahastot.

NESsTin pitch-tapahtuman paneelin osallistuvat alueen suurimmat yhteiskunnallisten yrityksiin sijoittamisesta kiinnostuneet tahot: FaseNESsTErste BankMagnet BankHungarian Business Angels NetworkTISEPortus Buda Group ja Accenture.

Hyvin laaja valikoima rahoitusinstrumentteja

NESsTin omat rahoitusinstrumentit

 • Apuraha: Lahjoitus, jonka yritys voi saada toimintansa kehittämiseen siinä vaiheessa, kun sillä ei vielä ole mahdollisuuksia maksaa rahaa takaisin.
 • Takaisinmaksettava apuraha: käytännössä koroton, pitkäaikainen laina. Jos yritys saa myyntituloilla maksettua apurahan takaisin, NESsT katsoo sen rahoitusvalmiiksi seuraavaa vaihetta varten.
 • Laina: NESsT myöntää itse matalakorkoisia, pitkäaikaisia lainoja esimerkiksi kiinteistöjen hankkimiseen tai käyttöpääoman vahvistamiseen.

Pankkilaina

Itä-Euroopassa toimii useita erilaisia arvopohjaisia pankkeja, jotka tarvitsevat yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä pankit ovat nimittäin antaneet asiakkailleen mahdollisuuden valita, millaiseen toimintaan säästötileillä olevat rahat sijoitetaan edelleen. Pankit ovat tietysti asiakkailleen vastuussa siitä, että asiakkaiden rahat ovat turvassa: pankkien riskianalyysi ja korkovaatimukset ovat usein kovemmat kuin esimerkiksi NESsTillä. Pankeilla voi kuitenkin olla Euroopan investointirahaston takaus, joten niiden ei välttämättä tarvitse vaatia henkilökohtaisia takuita yrittäjiltä itseltään.

Yksityinen osakesijoitus

Yksityiset enkelisijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia yhteiskunnallisista yrittäjistä. Yksityiset sijoittajat voivat tuoda pääoman lisäksi yritykseen osaamista ja verkostoa. Osakepääomasijoittaja haluaa usein päätösvaltaa yrityksestä, joten yrityksen on varmistuttava siitä, että sijoittajan arvot vastaavat yrityksen arvoja ja visiota.

Rahastosijoitus

Itä-Euroopassa on rakenteilla ensimmäinen yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistunut sijoitusrahasto. Sen pienin rahoituserä on 100.000 euroa ja rahalle vaaditaan melko korkeaa korkoa. Samantyyppisiä rahastoja on yritetty rakentaa muutamien vuosien ajan, mutta se ei ole onnistunut tarpeeksi suurten yhteiskunnallisten yritysten puutteessa. Rahastosijoitusyhtiö vaatii rahoitusta vastaan päätösvaltaa yrityksessä, jotta se voi varmistua että raha käytetään niin, että korko voidaan maksaa. Toisaalta rahastosijoitusyhtiö tuo mukanaan kokemusta, osaamista ja aikaa yrityksen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Useiden rahoitusinstrumenttien yhdisteleminen

Yhteiskunnalliset yritykset saattavat usein toimia kansalaisjärjestön ja yritystoiminnan rajamailla. Jokin osa toiminnasta voi olla rahoitettavissa lahjoituksin ja toista pitäisi kehittää esim. lainarahoituksella, jotta toiminnasta tulisi taloudellisesti kestävää pitkällä tähtäimellä. (Esimerkiksi vaikkapa ravintola, jonka olisi järkevää ostaa tilat omalle ravintolalle jotta toiminta varmasti voisi säilyä seuraavat 20 vuotta) Tällaisissa tapauksissa, kun yrityksen lailliset rakenteet sen mahdollistavat, voidaan rakentaa yhdistelmiä erilaisista instrumenteista.

Rahoittajat näkevät instrumenttien monimutkaisessakin yhdistämisessä sen hyvän puolen, että useiden eri rahoittajien tarkastellessa toimintaa omasta näkökulmastaan, tulevat toiminnan riskit todella hyvin kartoitettua ja riski myös jakaantuu usean rahoittajan kesken.  

Välirahoitus (Mezzanine loan)

Useat rahoittajat pitivät mezzanine -eli välirahoitusta hyvänä muotona yhteiskunnallisille yrittäjille. Mezzanine-laina on osakkeen ja lainan välimuoto: pitkäaikainen, matalakorkoinen, ei anna päätösvaltaa mutta voi olla myöhemmin muunnettavissa osakkeiksi.

Joukkorahoitus

Suositeltiin käytettäväksi erityisesti tapauksissa, joissa rahoitus koostuu useista eri instrumenteista. Joukkorahoituksella voi todentaa kysynnän markkinoilla, jolloin se tuo uskottavuutta muiden rahoittajien silmissä. Osake- ja lainamuotoinen joukkorahoitus on usein vaikea toteuttaa kansainvälisesti, sillä eri maiden regulaatiot ja osakeyhtiölait poikkeavat toisistaan. Yhteiskunnalliset yritykset ovat kuitenkin käyttäneet menestyksekkäästi myös osakemuotoista joukkorahoitusta kasvurahoitukseen esimerkiksi Saksassa.

Ei-rahallinen tuki

Konsulttitoimistot voivat investoida ei-rahallisessa muodossa eli antaa osaamista taloushallinnon kehittämiseen, lakiasioihin, organisaation kehittämiseen, markkinatutkimuksiin yms.

Miten NESsTin työtä rahoitetaan?

Portfolioon kuuluminen ja jopa kymmenen vuotta kestävät tuki ja valmennus on yrityksille ilmaista. Yritys saattaa saada myös apurahaa tai edullista lainaa työnsä kehittämiseen. Miten NESsT sitten voi jatkaa pitkäjänteistä työtään?

NESsT on säätiö, jolla on lahjoittajia. Lahjoittajat ovat paikallisia tai kansainvälisiä järjestöjä ja säätiöitä, joiden tavoitteita NESsTin työ tukee. Lahjoittajat voivat olla myös pankkeja tai yrityksiä, joiden arvoihin tai CSR-ohjelmaan NESsTin toiminta sopii. Myös useat suurlähetystöt tahtovat osallistua, sillä NESsT tukee yrittäjyyden kehittämistä ja haavoittuvaisten ryhmien aseman parantamista ja tukee siten usean maan ulkopolitiikan perustehtävää: turvallisen ja ennustettavan tulevaisuuden rakentamista.

Miten NESsT ja rahoittajat voivat tietää että työllä on merkitystä?

NESsT tekee vaikutusten arvioinnin haastattelemalla portfoliossa olevien yritysten asiakkaita ja tarkastelemalla yritysten liiketoimintaa. Vaikutusten mittaaminen on säännöllistä ja yhteismitallista. Yrityksille itselleen tämä tutkimustyö olisi kallista ja hankalaa, kun taas NESsTille vaikutusten mittaaminen on olennaista sen olemassaolon kannalta. Myös yrityksille NESsTin tarjoama vaikutusten mittaus tuottaa merkittävää hyötyä, sillä vain mitattujen tulosten avulla on mahdollista vakuuttaa rahoittajat.

NESsTin vaikutusten mittarit

 • Yrityksen maantieteellinen toiminta-alue
 • Liiketoiminnan menestys
 • Organisaation kestäyys
 • Taloudellinen kestävyys
 • Ekologinen jalanjälki
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Yrityksen toiminnan piirissä olevien edunsaajien määrä
  • Yrityksen luomat työpaikat
  • Koulutettujen edunsaajien määrä
  • Koulutuksen kautta muun työpaikan saaneiden määrä
  • Vastuullisuuden valinneiden asiakkaiden määrä
  • Integriteetti (Tulon määrä per palkansaaja, tulo verrattuna minimipalkkaan ja keskipalkkaan alueella, kuinka merkittävä osa palkansaajan kotitalouden saamista tuloista on yhteiskunnallisesta yrityksestä saatu tulo, kuinka varmoja palkansaajat ovat työn ja toimeentulon jatkuvuudesta)

Rahoitusvoimala (Boosting Investment Readiness of value-based enterprises in Finland) saa rahoitusta EU:n komission hallinnoimasta Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta EU-ohjelmasta (The European Programme for Employment and Social Innovation “EaSI”)

Pin It on Pinterest

Share This